Arkitektur N nr 07/2015

  Sist oppdatert 04.02.2016
Skoleforskerne Leif Houck og Nina Huynh har foretatt en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående. – Det ser ut som om det er kultur for at elever på yrkesfag kan få undervisningsrom som i mindre grad har godt dagslys og utsyn, sier Leif Houck.


ForsideArkitekturN-07-15Yrkesfagelever nedprioriteres
Har yrkesfagelever generelt dårligere lokaler enn elever på studiespesialiserende fag? En ny forskningsrapport viser at det er betydelige kvalitetsforskjeller mellom læringsmiljøene som tilbys elever på videregående skole, til tross for ny politisk godvilje i forhold til yrkesfagene.

En lysende framtid for alle?
Skoleforskerne Leif Houck og Nina Huynh har foretatt en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående. – Det ser ut som om det er kultur for at elever på yrkesfag kan få undervisningsrom som i mindre grad har godt dagslys og utsyn, sier Leif Houck. Dette nummeret av Arkitektur N presenterer Houck og Huynhs forskningsartikkel. I tillegg har Helle Benedicte Berg snakket med oppdragsgivere og arkitekter.

Boligprosjekt utenom det vanlige
Green House i Oslo, tegnet av Element Arkitekter, er et boligprosjekt hvor byggherre og arkitekt har vært mer ambisiøse enn det som ofte er tilfelle i dagens markedsstyrte boligutvikling. Kristina Ketola Bore har snakket med noen av dem som flyttet inn da det grønne huset sto ferdig for to år siden.

Friluftsliv i byen
Hva skjer med muligheten for friluftsliv når byene vokser og fortettes? Bianca Hermansen og Sophia Schuff mener at det må legges til rette for et urbant friluftsliv: aktiviteter som utnytter landskapene i den urbane periferien.

Å designe for fellesskapet
Aquarama i Kristiansand er et av Norges største svømmeanlegg. Det var et mål i prosjektet av parken rundt anlegget fremdeles skulle oppleves som offentlig og tilgjengelig for alle. – Det krever en bevisst holdning helt fra den overordnede byplanleggingen og ned til de små detaljene, sier landskapsarkitekt Espen Evensen Reinfjord.

Følg også med på vår engelskspråklige nettside www.architecturenorway.no

Innholdsfortegnelse for Arkitektur N nr. 6 2015.

Side         Innhold                                                                      Forfatter/arkitekt                                           
 10   Leder / Bare halve jobben
  Ingerid Helsing Almaas  
 12   Nye prosjekter      
 14  

Litt mer enn vanlig –
Green House-D36, Oslo

  Arkitekter: Element Arkitekter AS
Artikkel av Kristina Ketola Bore
 
 30  

En lysende fremtid for alle?

  Leif D. Houck og Nina Huyhn  
 42  

Systematisk skjevhet –
rammer elever på yrkesfag

  Helle Benedicte Berg  
 48   Kuben yrkesarena, Oslo   Arch Uno AS og Arkitektpartner AS  
 60   Urbant friluftsliv og det performative landskap    Bianca Hermansen og Sophia Schuff  
 72   Aquaramaparken, Kristiansand   Asplan Viak AS Arendal  
 80   Design for fellesskapet i privatiseringens tidsalder    Espen Evensen Reinfjord  
 86   Stortorget, Fredrikstad   Rambøll Norge AS  
 90   Våler kirke, Våler i Solør   Sivilarkitekt Espen Surnevik AS  
 100   Kaibosh Brand Store, Bergen   Ørjan Djønne, OG arkitekter / Endre
Berentzen, ANTI Inc Bergen AS
 
 104   Bokomtaler, nyheter,
produktnytt 
     

 

BESTILL DETTE NUMMERET kr. 149,-

kontakt

 • Gaute Brochmann
  Redaktør
  Tlf: 92497413
  E-post

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 465 03 437 
  E-post

  Solveig Nygaard Langvad
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 934 86 295
  E-post

  Janne Solvang
  AD - Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post

  Katrine Hamre Sørlie
  Transaksjonsredaktør/web
  Tlf: 976 14 352
  E-post

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3