Arkitektur.nå

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 10.04.2014
I 2009 kom det første arkitekturpolitiske dokumentet som er utarbeidet av en norsk regjering.

Arbeidet med dokumentet involverte 13 departementer og beskriver tre hovedutfordringer:

  • Bærekraft- og klimautfordringen
  • Endrings- og transformasjonsutfordringen
  • Kunnskaps- og innovasjonsutfordringen

 norsk_arkpol_forside#F7F14B

På bakgrunn av disse utfordringene er det satt opp seks innsatsområder:


1. Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen
2. Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet
3. Staten skal ivareta kulturmiljø og bygningsarv
4. Kunnskap, kompetanse og formidling skal løfte arkitekturen
5. Staten skal være forbilde
6. Norsk arkitektur skal være synlig internasjonalt

 

Arkitektur.nå definerer arkitekturpolitiske mål, gjør rede for hvordan regjeringen og underliggende etater jobber i arkitekturfeltet og innsatssområder. Dokumentet er ikke en handlingsplan, og innebærer ingen forpliktende økonomiske føringer og handlingsrettet politikk som følges av økonomiske midler. De reelle tiltakene foregår som følge av prioriteringer i hvert enkelt departement.

Last ned Arkitektur.no

Kulturdepartementet (KUD) leder regjeringens tverrdepartementale oppfølging av arkitektur.nå, og har gitt Norsk Form oppdraget å videreføre arbeidet, faglig rådgivning og formidling.