Foto: Tommy Ellingsen.

Arkitekturdagen 2018 er i gang

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 28.09.2018
400 deltagere har funnet sin plass i Stavanger Konserthus. Tema for dagen er Transformasjon. Konferansen ble åpent av NALs president, Gisle Løkken og tidligere president i NAL, Alexandria Algard. Konferansierer for dagen er Camilla Moneta, fagsjef i NAL.

Kollasj1

Kan enkeltprosjekter være med på forme et helt samfunn? På årets arkitekturdag ser vi med lupe på utvalgte globale og lokale arkitektoniske løsninger på tre nivåer knyttet til samfunn, bygg og detalj. Vi stiller spørsmål ved hvordan tradisjon og ny teknologi samspiller i pågående arkitektfaglig arbeid. Hvordan forvalter vi vår historie gjennom bygninger og bygningsmiljøer? Og hvilke nye historier skaper vi?

Programmet byr på 20 fagpersoner. Utvalgte nasjonale og internasjonale aktører presenterer refleksjoner basert på globale og lokale prosjekter. Et tverrfaglig panel av arkitekter, humanister, filosofer, politikere og planleggere, drøfter konferansens problemstillinger fra scenekantens salong:

 

 • Lyndon Neri, arkitekt og partner i Neri & Hu

 • Rodrigo Garcia Gonzales, arkitekt og ingeniør, professor ved Kingston University of London

 • Gisle Løkken, arkitekt MNAL og president i NAL

 • Alexandria Algaard, arkitekt MNAL og tidligere president i NAL

 • Håkan Forsell, urbanhistoriker på Universitetet i Stockholm og radiovert i podcasten "Staden"

 • Espen Pedersen, arkitekt MNAL, Lund + Slaatto

 • Arno Nilsen, filosof

 • Ellen Wessel, pyskolog

 • Janne Wilberg, byantikvar i Oslo

 • Nassima Dzair, sosialentreprenør

 • Charlotte Sørås, rådgiver NHO

 • Ingvild Lie-Nielsen, sivilarkitekt MNAL, 4B arkitekter

 • Andreas Fadum Haugstad, arkitekt MNAL prosjektleder i NAL, salongvert

 • Live Gram arkitekt MNAL og partner i Arkitektkontoret Schjelderu

 • Per Schjelderup, arkitekt MNAL og partner i Arkitektkontoret Schjelderu

 • Appell med Helen & Hard /Austigard Arkitekter / Erik Langdalen

 • Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef i NAL og konfransier for Arkitekturdagen

 • Findlay / Sandsmark, kunstnerisk innslag

 

Se hele programmet her