Arkitekturens sanselige kvaliteter i forhold til opplevelse og deltakelse - befaring og foredrag på Heimdal VGS

  Sist oppdatert 22.11.2018
Trondheim kommune (Områdeløftet Saupstad/Kolstad) og TAF inviterer til forelesning og omvisning på nye Heimdal VGS, tirsdag 27.november kl 1800. (Vi ber om at alle møter i god tid før kl 1800).

Arkitekturens sanselige kvaliteter i forhold til opplevelse og deltakelse

Foredrag av arkitektene Camilla Ryhl og Karin Høyland, i forbindelse med deres lansering av den nye boka ”Inkluderende arkitektur”.

Tentativt program:

  • 1800: Befaring og omvisning på skolen med arkitektene fra Rambøll. 
  • 1930: Foredrag: "Inkluderende arkitektur" (Camilla Ryhl og Karin Høyland).

Camilla Ryhl er utdannet arkitekt MAA og arbeider som seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet i København. Hun er også leder av masterstudiet i universelt design og tilgjengelighet ved universitetet i Aalborg, København. Ryhl har i sin forskning fokusert på kryssfeltet mellom sanselig funksjonsnedsettelse og arkitektur. Hun har spesialisert seg på universell design i utforming av bygg. Spesielt betydningen av arkitekturens sanselige kvaliteter i forhold til opplevelse og deltakelse. Mange av hennes betraktninger vil også være svært aktuelle ved design av uterom.

Karin Høylander utdannet sivilarkitekt MNAL og jobber som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og som førsteamanuensis ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU.

Velkommen! 

_A7R6411_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY_A7R6411_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY

_A7R6276-Pano_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY_A7R6276-Pano_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY

_A7R7141_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY_A7R7141_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY

_A7R7047_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY_A7R7047_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY

_A7R7178_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY_A7R7178_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY

_A7R7000-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY_A7R7000-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY 

 

Oppmøte gjennom hovedinngang.

HeimdalVGS_Forenklet_sitplanHeimdalVGS_Forenklet_sitplan

HeimdalVGS_Inngang_via_forplass_BlisterhaugvegenHeimdalVGS_Inngang_via_forplass_Blisterhaugvegen

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY