Årets årsmøte i Bodø

Tekst SNL Sist oppdatert 21.09.2016
Etter tre årsmøter i kystrurale omgivelser, legger vi årets årsmøte til Bodø. I forkant av årsmøtet arrangerer vi også en fagdag om byutvikling, hvor alle som vil er hjertelig velkommen til å delta. Vi retter søkelyset mot problemstillinger som berører både det kommunale og fylkeskommunale nivået, med utgangspunkt i Norges mest attraktive by*. Temaet er bærekraftig byutvikling i nord.

TRYKK HER FOR PÅMELDING

Ut over årsmøtet og fagdagen arrangeres både byvandring, omvisninger i ulike byggverk, middager, lunsj og båttur som både er faglig interessant og sosialt. Vi håper så mange som mulig vil melde seg på.

 
*https://www.nrk.no/nordland/dette-er-norges-mest-attraktive-by-1.12976290 

 

PROGRAM:

Fredag

13.00 - 14.30   Omvisning Stormen / Kulturkvarteret

 
14.30 - Vi går til SAS Radisson - konferanseavdeling 2 etg. 
 

SEMINAR 

14.45 - 15.30   Nordland Fylkeskommune v/ Heidi Ramsvik: Faglig råd for byutvikling i Nordland

 
1530-1545 Pause

 

15.45 - 17.00   Bodø Kommune v/ Kristoffer Seivaag, arealplanlegger: Ny by - Ny flyplass

 
1700-1715 - Pause
 

17.15 - 17.45   Sivilingeniør Per-Arne Sundsbø: Klimatilpasning i byutvikling - tanker om "Ny by - ny flyplass"

17.45 - 18.30   NAL - Senter for Bærekraftig By- og Tettstedsutvikling


-> Etterfølges av åpen diskusjon om byutvikling i nord
 
 

19.00 - 20.00 - Nord-Norges Arkitektforenings årsmøte

Etter årsmøte: Felles middag på Ohma  (ikke inkludert i totalpris)

 

LØRDAG

09.30 - 14.45   Befaring med buss - oppmøte utenfor Stormen, avsluttes ved Luftfartstilsynet.

Inkluderer lunsj og omvisning på Galleri Bodøgård

15.00 - 16.30   Byvandring Bodø v/ arkitekt Jonas Bjørklund, byplanavd. Bodø Kommune

18.00 - 23.30   Festmiddag på Landego, båt fra Bodø sentrum.


(Påmeldingslink lengre opp i artikkelen)