Arkitekturprisen deles ut på Arkitekturdagen 17. september i Trondheim. Foto: NAL v/Lone Kjersheim.

Arkitekturprisen

Tekst Karenina Krizsat Sist oppdatert 26.08.2015
NAL oppretter en ny arkitekturpris som skal hedre den beste kvaliteten. Har du et prosjekt som bør nomineres til årets utdeling?

- Prisen vil skille seg fra andre priser ved at den ikke har en egen jury, men baserer seg på et bredt engasjement i bransjen. Det er en pris der vinnerprosjektet skal nomineres og stemmes frem av arkitekter MNAL, forteller president i NAL Kim Skaara.

Den nye prisen skal gå til et arkitekturprosjekt med høy kvalitet som er ferdigstilt i Norge i løpet av de siste tre årene. Med arkitekturprosjekt i denne sammenhengen menes bygg-, plan-, landskap- og interiørprosjekter.

- Kvalitet er utfordrende å definere. Målet med å opprette en ny pris er å engasjere alle arkitekter i bransjen til selv å vise eksempler på hva som er god kvalitet og bidra til en aktiv og konstruktiv diskusjon, sier Skaara.  

Gjennomføring

Alle medlemmer i NAL vil bli utfordret til å nominere ett prosjekt i perioden 12. -  25. juni. Prosjektene som nomineres må være realisert i perioden 2012 til 2015. Prisen deles ut annethvert år på Arkitekturdagen.

Hver lokalforening i NAL inviteres også til å fremme inntil 10 prosjekter som kan befinne seg i hele landet, ikke bare i egen region.

Etter nominasjonsprosessen går de 20 prosjektene med flest nominasjoner (7 fra lokalforeningene og 13 fra medlemmene) videre til en avstemningsrunde. De 20 nominerte dokumenteres i NALs prosjektdatabase eller på en annen egnet måte, slik at alle har mulighet for å sette seg godt inn i de nominerte prosjektene før de stemmer. Hvert medlem av NAL får mulighet til å gi sin stemme til ett av de tjue prosjektene som er med i finalen. Prosjektet med flest stemmer vinner.

Kr 100 000 i premie

Arkitekturprisen 2015 deles ut på Arkitekturdagen den 17. september i Trondheim. Premien er kroner 100 000,- samt diplom og en plakett som festes på selve prosjektet.

Samarbeidspartnere i forbindelse med Arkitekturprisen 2015 er:

Har du et prosjekt du vil nominere?

I perioden 12. – 25. juni vil du kunne foreslå din kandidat. Det vil bli sendt ut egen e-post med lenke til nominering og etter hvert til finale og avstemning.

Avgrensing / kriterier:

1. Stem eller nominer prosjektet du mener har høyest arkitektonisk kvalitet.

2. Prosjektet må geografisk befinne seg i Norge.

3. Prosjektet må være ferdig bygget de siste 3 årene (ved utdeling i 2015, må prosjektet være realisert / ferdig bygget i årene 2012,13 og 14 eller innen 30.06 2015).

 

Samarbeidspartnere

Logoer_endelig
 

kontakt

  • Kontakt
  • For ytterligere informasjon:

    Fagsjef i NAL Tor Inge Hjemdal, tih@arkitektur.no, tel. 971 83 747