Fra Arkitekturdagen i Bergen i 2014. Foto NAL

Arkitektyrket i Europa

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 08.06.2018
Som NAL-medlem har du nylig mottatt en anmodning om å delta i en spørreundersøkelse. Det er Den europeiske fellesorganisasjonen for arkitekter (ACE) som nå gjennomfører det sjette europeiske studie av arkitektyrket. Det er en omfattende undersøkelse som gjennomføres hvert annet år.

NAL mener det er viktig for å holde øye med hvordan yrket har endret seg,  særlig i lys av de endrede økonomiske forholdene. Det er behov for informasjon om arkitekter i alle deler av Europa og i alle roller.

Vi oppfordrer deg til å besvare undersøkelsen.  Undersøkelsen er helt anonym. Informasjonen blir behandlet fortrolig og brukes bare til statistiske formål.

Studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer er unntatt fra undersøkelsen.