Motto: «KURVEN» forfattet av Arkitema Architects, Per Knudsen Arkitekter og COWI

Arkitema vant Trondheim sentralstasjon

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 16.12.2019
Arkitema Architects sammen med Per Knudsen Arkitekter og COWI vant Bane NOR Eiendom AS og Trøndelag Fylkeskommunes konkurranse om Trondheim sentralstasjon.

Bakgrunn for konkurransen

I mars 2019 ble detaljreguleringsplanen for nye Trondheim Sentralstasjon vedtatt. Planområdet ligger mellom Brattøra og Midtbyen tett opptil Trondheim jernbanestasjon, og er en del av Trondheim sentrum. Planen legger til rette for en ny flerfunksjonstilpasset bebyggelse på inntil 8 etasjer; kollektivterminal med tilhørende funksjoner, inntil 490 boliger, næring/kontor og forretning, i alt inntil ca 90.000 m2 BRA. Av dette vil ca. 27.000 m2 være togspor, bussterminal eller p-kjellere, altså vil bygningsmassen utgjøre ca. 65.000 m2. Formål i planen er grovt sett samferdselsformål, handel, kontor og bolig.

Konkurransen ble kunngjort og gjennomført som en begrenset plan- og designkonkurranse. Konkurransen er gjennomført av Norske arkitekters landsforbund (NAL), men arrangeres av Bane NOR. Konkurranseutkastene ble vurdert av en kompetent fagjury, med bl.a. 2 arkitekter oppnevnt av NAL, og anonymitetsprinsippet har konsekvent blitt ivaretatt. Juryen gjennomførte 3 jurymøter: 12. november, 13. november og 18. november.

Juryens avgjørelse

Oppsummert mener juryen at utkastet “Kurven” har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten. Juryens avgjørelse vedrørende vinneren var enstemmig.

Juryen bestemte følgende rangering av forslagene;

TRONDHEIM S_ARKITEMA ARCHITECTS_EXT VIEW 01TRONDHEIM S_ARKITEMA ARCHITECTS_EXT VIEW 01

Konkurransens vinner
«KURVEN»

  • Arkitema Architects, Oslo
  • Per Knudsen Arkitekter
  • COWI

2 fra jernbanebrua2 fra jernbanebrua

2. premie
«AT Æ REIST IFRA DÆ»

  • Kristin Jarmund Arkitekter AS, Oslo
  • Bollinger + Grohmann Ingeniører AS,
  • Dronninga Landskap

1 s11 s1

3. premie
«STOR/SPOR ENDRING»

  • PIR II AS, Trondheim
  • Gottlieb Paludan Architects, København
  • Pir II Oslo AS, Oslo
  • Gottlieb Paludan Architects Norge AS, Trondheim 

Juryens rapport

Last ned og les juryens kritikk og begrunnelse i NAK nr. 521Begrenset plan- og designkonkurranse «Trondheim sentralstasjon». Juryens rapport er utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Bane NOR Eiendom AS og Trøndelag Fylkeskommune. 
Last ned (42MB)

NAK 521 Trondheim S 05.12.19 KHS forsideNAK 521 Trondheim S 05.12.19 KHS forside