Inspiria Science center tegnet av aart architects / Infotjenester tegnet av Hille Melbye arkitekter

Arnstein Arneberg prisen 2012

  Sist oppdatert 22.06.2012
Østfold Arkitektforening delte ut Arnstein Arneberg prisen til to bygg i Sarpsborg

Østfold arkitektforening (ØAF) deler ut en årlig pris for fremragende byggverk i Østfold. Prisen er oppkalt etter en av de mest profilerte arkitektene med tilknytning til Østfold, Arnstein Arneberg.

Prisen deles ut for 5. gang i år. Tidligere prisvinner er:
2011: Solbergtårnet
2010: Halden fengsel
2009: Cicignon skole
2008: Fredrikstad stadion

Prisen er i år delt mellom arkitektur og interiør. Dette er i tråd med intensjonen i vedtektene som åpner for en deling av prisen.

Arkitektur:
Inspiria Science center tegnet av aart architects (Danmark)

Interiør:
Infotjenester tegnet av Hille Melbye arkitekter

Inspiria
Inspiria får Arnsteins Arnebergs arkitekturpris for sitt gode og velartikulerte romlige hovedgrep. De tre fløyene med ulike innhold og funksjoner møtes i et sentralt hovedrom som er dimensjonert slik at det virker intimt, samtidig som det gir plass for innholdsrike utstillinger. Rommets mangel på rette vinkler og parallelle vegger, gir sammen med det stigende taket og de buede veggene svært interessante og varierte rom. De skaper en ekspressiv og likevel lavmelt nok ramme for vitensskapssenteret. Det er også lagt til rette for at brukere kan velge flere veier forbi og igjennom utstillingen i senterets spennende forløp av rom. Les hele begrunnelsen fra juryen

Infotjenester
Juryen ønsker i år å fremheve en kategori arkitektur som er stemoderlig behandlet. Kontorinteriører er ofte upersonlige og bærer preg av billige standardløsninger som er laget for å tilfredsstille myndighetenes minstekrav. Kontormiljøet i det nye bygget til Infotjenester på Grålum i Sarpsborg vitner om en helt motsatt holdning. Byggherren har hatt en klar visjon om at et vakkert og funksjonelt kontormiljø er viktig for å holde på gode hoder, og for å tiltrekke seg nye. De ansatte har i stor grad vært involvert i prosjekteringsprosessen, og man har arbeidet ut i fra tanken om at arkitektur har noe å si for de ansattes kunnskapsdeling, kreativitet og produksjon. Les hele begrunnelsen fra juryen

Juryen har i år bestått av:

  • Amund Gulden - Futhark arkitekter
  • Ola Roald - Ola Roald arkitekter
  • Sissil Gromholt - Pushak arkitekter

Prisel ble delt ut av jurysekretær Martin Ebert, tidligere leder av Østfold Arkitektforening og initiativtager til prisen.