Foto: Kari Hasslegård Størdal.

Arnstein Arneberg-prisen 2015

Tekst Juryen: Ingerid Helsing Almaas, Arild Eriksen og Leif D. Houck. Sist oppdatert 18.06.2015
Arnstein Arneberg-prisen 2015 tildeles Kari Hasselgård Størdal siv ark MNAL for hytte B9 på Torsnes.

Hytta i Havnaveien på Torsnes erstatter en eksisterende hytte fra 1963. Den ligger vakkert til på et åpent svaberg med utsikt over fjorden inn mot industriområdet Øra, og er et fint eksempel på at god arkitektur kan ha en beskjeden størrelse.

Hytte 89 

Foto: Kari Hasslegård Størdal.

Bygningen er delt i to hovedvolumer som følger skurestripene i svaberget og legger seg lavt ned i terrenget. Fundamenteringen er gjort med påler som bevarer berget så og si urørt, og det lille som er av terrengbearbeiding framstår som minimale tilpasninger av naturlige formasjoner og vegetasjon. Hytta er kledd utvendig med ubehandlet eik, som nå etter to år er grånet til svabergets farge og ytterligere knytter byggverket til sin sammenheng.

Den finstilte plasseringen i terrenget videreføres i samspillet mellom hyttas innvendige og utvendige rom. De forholdsvis små oppholdsrommene åpnes med presist detaljerte skyvedører og åpningsfelt mot terrassene i øst og vest, og berget og utsikten blir en naturlig del av husets liv. I en tid da norske fritidsboliger stadig øker i størrelse er det oppmuntrende å se at både kommunen og arkitekten insisterer på at det går an å få mye ut av lite.

Det som gjør disse gjennomtenkte men enkle grepene overbevisende er imidlertid den uvanlig fint gjennomførte detaljeringen, ikke minst utvendig, i behandlingen av paneloverganger, beslagarbeid og åpninger, alt holdt i en begrenset palett av naturmaterialer: ubehandlet eik i kledning og vindusrammer, sink og aluminium. Utførelsen vitner om godt anvendt håndverks- og materialkunnskap og godt samarbeid mellom planleggende og byggende ledd, uten at detaljene utarter til det upraktiske.

Hyttas tilbakeholdne men presise arkitektur gjør dette vakre landskapet til et sted der man får lyst til å være. Juryen finner at prosjektet på en svært overbevisende måte tilfører kvaliteter til omgivelsene, holder et høyt arkitektonisk nivå i idé, detaljering og materialbruk, og kan være et inspirerende forbilde for framtidens boliger og fritidsboliger.

Juryen har også valgt å gi hedrende omtale til Helsehuset i Fredrikstad av Griff arkitektur AS.

Utvikling av næringsområder i utkanten av tettere bysentra er en krevende øvelse. Juryen vil berømme Griff arkitektur AS for Helsehuset, som kombinerer offentlige og private programmer i et bygg som til tross for målestokk og plassering holder fast ved viktige bymessige kvaliteter. Bygningen respekterer og forsterker gateløp og lager forståelige atkomstsituasjoner både for kjørende og gående. De romlige kvalitetene, for eksempel i det store atriet, kunne vært utviklet mer, men hovedgrepene gir gode anslag for fremtidig byvekst i området.

Følgende seks prosjekter var nominert til prisen:

  • Bellevue boliger, Fredrikstad av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS, Fredrikstad
  • Halden Brygge, Halden av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS, Fredrikstad
  • Helsehuset, Fredrikstad av Griff arkitektur AS, Fredrikstad
  • Wilberg Atrium, Fredrikstad av Griff arkitektur AS, Fredrikstad
  • Hytte B9, Torsnes av Kari Hasselgård Størdal, siv ark MNAL
  • Gran Almenning, Gran av BAS Arkitekter AS, Sarpsborg

 

Årets jury har bestått av: Ingerid Helsing Almaas, Arild Eriksen og Leif D. Houck.