Arkitekt Arnstein Arneberg (1882-1961) ble født i Halden.

Arnstein Arneberg-prisen 2019 - husk fristen!

  Sist oppdatert 05.04.2019
Prisen for fremragende arkitektur i Østfold. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. april.

I Østfold bygges det mer enn på lenge. God arkitektur er med på å skape gode steder. Har du eller arkitektfirmaet der du jobber tegnet en bygning eller et anlegg det er grunn til å være stolt av? Eller kjenner du til en nyoppført bygning med fremragende arkitektur? Sørg for å få den nominert til Arnstein Arneberg-prisen. Alle gode prosjekter bør med, både nybygg, rehabiliteringer, restaureringer, transformasjoner og anlegg med gode miljøløsninger. Vi ønsker også at prosjekter ute i fylkets bygder og småsteder skal fanges opp. 
 
Arnstein Arneberg-prisen ble innstiftet av Østfold Arkitektforening i 2007, med mål om å løfte prosjekter i Østfold med fremragende arkitektur, fram i lyset. Den har navn etter den kjente arkitekten Arnstein Arneberg (1882-1961), som ble født i Halden. 
 
Forslag til kandidat sendes på e-post til oeaf@arkitektur.no innen 15. april kl. 16.

Bygningen eller anlegget må være ferdigstilt i 2018.

Krav til innsendt materiale

Dette skal være laget som én PDF-fil og inneholde følgende:

1. prosjektopplysninger (byggets navn, adresse, oppdragsgiver, arkitekt);

2. beskrivelse på maks 3000 ord (type prosjekt, størrelse, tilpasning til miljø og omgivelser, materialbruk);

3. 5-6 bilder av ferdig bygning eller anlegg;

4. lettforståelig plantegning og snitt. 
 
Vi oppfordrer for øvrig også alle andre til å sende inn forslag på gode prosjekter på e-post, uten vedlagt materiale.

Prisen deles kun ut hvis det er verdige kandidater. Prisutdeling skjer på ØAF/ØKS’ sommerfest 14. juni 2019. 
 
Jury: Arild Eriksen (leder), Anna Vik Aniksdal og Rolv Atle Bråten.  
Jurysekretær: Lars Ole Klavestad.