-

Arnstein Arneberg-prisen 2020 - send inn kandidater!

  Sist oppdatert 26.03.2020
Nok en gang skal Østfold Arkitektforening kåre et bygg eller anlegg som representerer fremragende arkitektur innenfor Østfolds grenser. God arkitektur er med på å skape gode steder. Vi håper på mange gode forslag til kandidater.

Har du eller arkitektfirmaet der du jobber tegnet en bygning eller et anlegg det er grunn til å være stolt av? Eller kjenner du til en nyoppført bygning med fremragende arkitektur? Sørg for å få den nominert. Alle gode prosjekter bør med, både nybygg, rehabiliteringer, restaureringer, transformasjoner og anlegg med gode miljøløsninger. Vi ønsker også at prosjekter ute i fylkets bygder og småsteder skal fanges opp.

Arnstein Arneberg-prisen ble innstiftet av Østfold Arkitektforening i 2007, med mål om å løfte prosjekter i Østfold med fremragende arkitektur, fram i lyset. Den har navn etter den kjente arkitekten Arnstein Arneberg (1882-1961), som ble født i Halden.

Forslag til kandidat sendes på e-post til oeaf@arkitektur.no innen 17. april kl. 16. Bygningen eller anlegget må være ferdigstilt i 2019. Krav til innsendt materiale er én samlet PDF-fil som inneholder følgende:

1. Prosjektopplysninger (byggets navn, adresse, oppdragsgiver, arkitekt)
2. Beskrivelse på maks 3000 ord (type prosjekt, størrelse, tilpasning til miljø og omgivelser, materialbruk)
3. 5-6 bilder av ferdig bygning eller anlegg
4. Lettforståelig plantegning og snitt

Vi oppfordrer for øvrig også alle andre til å sende inn forslag på gode prosjekter på e-post, uten vedlagt materiale. Prisen deles kun ut hvis det er verdige kandidater. Prisutdeling skjer på ØAF/ØKS’ sommerfest 12. juni 2020.

Jury: Arild Eriksen (leder), Anna Vik Aniksdal og Rolv Atle Bråten.
Jurysekretær: Lars Ole Klavestad. 

Her kan du lese om fjorårets vinner