Arnstein Arnebergprisen

  Sist oppdatert 24.06.2013
Arnstein Arnebergprisen hedrer gode byggverk som er tegnet av østfoldbaserte arkitekter eller byggverk oppført i østfold. Kriteriene er fremragende arkitektur i forhold til formgiving, tilpasning til omgivelsene, miljøtilpasning og integrasjon av fremtidsrettede tekniske løsninger.

Statutter for foreningens pris for fremragende arkitektur

1. ØAFs pris for fremragende arkitektur er “Arnstein Arnebergprisen” som skal deles ut en gang i     året.
2. Prisen skal hedre et byggverk som fremstår med eksepsjonelt god arkitektur. I bedømmelsen av dette skal det vektes inn:
a. God tilpasning til landskapet/terrenget.
b. Arkitektur som forener funksjonelle og estetiske løsninger.
c. Visjonære løsninger i forhold til byggeteknikk, husteknikk eller miljø.
d. Bygget har tilført stedet kvaliteter som har virkning utover selve bygget.

 3. Alle typer bygg eller byggverk kan få prisen under forutsetning at de

a. Er oppført i Østfold eller
b. er tegnet av et arkitektkontor som har sitt hovedkontor i Østfold.

4. Alle medlemmer i NAL eller arkitektbedriftene har forslagsrett.

5. Juryen settes sammen av konkurransekomiteen i NAL.

6. Jurymedlemmer kan ikke samtidig være arkitekt av et byggverk nominert til prisen. 

7. Prisen kan etter behov deles i en pris for rehabilitering og en for nybygg.

8. Ved spesielle anledninger kan det deles ut ØAF ́s ærespris til arkitekter, som gjennom sitt langvarige virke for byggekunsten, har fremmet betydningen av yrket gjennom fremragende arkitektoniske byggverk.

 

Prisvinnere

2008 - Fredrikstad stadion. Griff Arkitektur, Fredrikstad

2009 - Cicignon skole. Ola Roald Arkitektkontor, Tønsberg

2010 - Halden fengsel. HLM Arkitektur, Bergen i samarbeid med Erik Møller Arkitekter, København

2011 - Solbergtårnet rasteplass. Saunders Architecture AS, Bergen

2012 - Inspiria Science Senter. Aart Arkitekter, Århus

2012 - Interiør, Infotjenester. Hille Melbye Arkitekter, Oslo

2013 - Perlemorveien 7. Griff Arkitektur AS