Årsmøte 2020 og foredrag med Rose Marie Steinsvik på Villmarkssenteret, Tromsø

Årsmøte 2021

  Sist oppdatert 08.02.2021
Nord-Norges arkitektforening ber alle om å sette kryss i kalenderen for avvikling av årsmøte.

Det vil i år bli digital avvikling av årsmøtet i NAF og vi håper flest mulig har lyst til å bidra til å lage en liten event av det likevel.  Årsmøtet er en god anledning til å prate sammen og det hadde derfor vært hyggelig å kunne ha mindre samlinger i regionen, naturligvis innenfor gjeldende corona-regler.

Årsmøtet avvikles tirsdag 16. mars kl 18 og de som har saker de ønsker behandlet i årsmøtet bes sende disse til naf@arkitektur.no innen utgangen av februar.

Papirer til årsmøte forventes utsendt på mail senest 2. mars jfr. foreningens vedtekter. Her vil også digital møteinnkalling bli utsendt.