Artikkelbasen

  Sist oppdatert 14.09.2018
I denne basen registreres presentasjoner av norsk samtidsarkitektur fra tidsskriftene, både norske og utenlandske. Norske arkitektkonkurranser dekkes også. Basen inneholder over 33.000 poster og ajourføres daglig.

SØK I ARTIKKELBASEN

Referanseartikkelbasen gir bibliografiske opplysninger både om vanlig artikkelstoff og fungerer samtidig som et registreringsskjema for de enkelte bygg/prosjekter gjennom en grundig registrering av opplysningene fra presentasjonene.

  Brukerveiledning Artikkelbasen.pdf

 Innholdsfortegnelse for baseopplysningene

Basens innhold
Informasjon fra følgende kilder er lagt inn i denne basen:

Arkitektur N 2007, nr. 4– i dag
Byggekunst 1919–2007, nr. 3 (Fortsetter som Arkitektur N)
Arkitektnytt 1953– i dag
Norske arkitektkonkurranser 1953-idag (Obs! Kun 1. prisvinnere er registrert her. Informasjon om hele konkurransen er registrert i databasen Konkdok)
Tidsskriftet Mur + betong (tidligere Tegl / Mur) 1975– i dag
Statsbyggs ferdigmeldiger
Arkitektur i Norge.
Arkitekturmuseets årbok 1988–2010
Bonytt 1941– i dag (arkitekturstoffet)
Enkelthefter av andre norske og utenlandske tidsskrifter med presentasjon av norsk arkitektur Arkitekturstoffet fra Arkitektur og Dekorativ Kunst 1909–1919, Teknisk Ugeblad 1883–1909 m.m. er også analysert.
NILs årbøker fra 1988-2016
NILs årbøker fra 2017 - idag

Vi fanger opp presentasjoner av norsk arkitektur i utenlandske tidsskrifter ut fra egen tidsskriftsamling. Dette stoffet er også samlet i listen "Norske prosjekter i utlandet" som du finner under Bibliotek & ressursbank på bibliotekets nettside. Byggpresentasjoner fra Bonytt 1941-idag er registrert. Fra ca. 1990 har vi også registrert arkitekttegnede hus og hytter fra Bo bedre, Design Interiør, Hytteliv, Hyttemagasinet, Mur betong og Nytt rom, når presentasjonene har med planer og/eller illustrasjonene er svært gode.

Mange institusjoner deriblant høgskoler og bibliotek abonnerer på artikkel og Konkurransedatabsen.

Feltbeskrivelse.

Artikkelbasen har nå 22 søkbare felt som den enkelte post registreres i. Oversikten viser hvilke felt som brukes og hvilke forkortelser (feltkoder) vi har valgt:

*773  $aKilde:
*970  $aBygning/Verk/Produkt: 
*960  $aReferat/kommentarer: 
*961  $aGate/Adresse: 
*962  $aIL: 
*963  $aDA: 
*964  $aKommune: 
*965  $aFylke: 
*966  $aArkitektkontor/Arkitekt: 
*976  $aMedarbeider
*967  $aLandskapsarkitekt: 
*968  $aByggherre/Eier/Innbyder: 
*969  $aHovedentreprenør/Byggmester: 
*971  $aPremie/Utmerkelse: 
*972  $aBokanmeldelse: 
*973  $aInteriørarkitekt: 
*974  $aKunstner/Designer/Formgiver: 
*975  $aMiljøopplysninger: 
*976  $aKonkurranseform:
*977  $aJury:
*574  $aOriginaltittel: 


Ekstraopplysninger i kildeanvisningen
Byggekunst 2002,nr.3,s.38-39;XX; NG 0658-1 Den informasjonen som er finnes etter sidetallet har til nå vært svært intern for bruk i biblioteket, men det er informasjon som selvsagt også våre brukere på nettet kan ha nytte av.

XX betyr at publikasjonen er norsk. En tysk publikasjon vil bli merket med XDE, dvs. vi bruker en landkode etter X. Dersom f.eks. Snøhetta er interessert i å finne ut om det finnes artikler i tyske tidsskrifter om Bibliotheca Alexandrina, kan de søke på: Bibliotheca Alexandrina XDE. Ønsker Snøhetta alt stoff som ikke er norsk, blir søket: Bibliotheca Alexandrina 'ikke' XX.

NG... betyr at det er laget et guideblad av presentasjonen i Byggekunst. Disse bladene er ordnet etter postnummer, så tallet bak NG er postnummeret. I perioden 1990–2005:4 har dette vært laget av alle byggpresentasjonene. Medlemmer kan bestille kopier av disse guide-bladene – mot betaling. – Ved bruk av NG-bladene er det mulig å samle en liten kartguide over nyere norsk arkitektur for et bestemt geografisk område.

Statlig støtte til registreringen
Den bibliografiske dataregistreringen av både Byggekunst 1919–1975 og Arkitektur og dekorativ Kunst 1909–1919 har vært støttet med midler fra Norsk kulturfond (som forvaltes av Norsk Kulturråd og Kultur- og kirkedepartementet). Bibliografisk registrering av artikkelstoff fra tidsskriftet Boligsak i By og Bygd/Bolig og Bygg 1916-1934 har vært støttet med midler fra Norsk kulturfond.
Registering av NILs årbøker til artikkelbasen fra 1988-2016 er støttet av Norsk Kulturråd. NILs årbøker fra 2017 og fremtidige årlige publikasjoner blir betalt av NIL.

Programleverandør er Tidemann biblioteksystemer