BAF-seminar: ansvarlig søker

  Sist oppdatert 14.10.2020
Bergen Arkitektforening inviterer i samarbeid med Arkitektgruppen Cubus og Kluge Advokatfirma til et praktisk formiddagsseminar tirsdag 3. november om ansvarlig søker-rollen.

Sted: Grand Bergen (tidligere Grand Selskapslokaler)
Tid: Tirsdag 3. november klokka 09:00 - 12:00
Påmelding: Innen 23. oktober HER

I dommen i HR-2020-312-A ble et arkitektfirma, i kraft av å være ansvarlig søker, dømt til å betale boligkjøperne nær 12 millioner kroner til å dekke kostnadene med å utbedre feil/mangler ved boligene. Arkitektfirmaet hadde ikke påtatt seg noen direkte forpliktelser overfor boligkjøperne og hadde heller ikke brutt kontrakten sin med byggherren. Høyesterett fant likevel at det var uaktsomt av arkitektfirmaet at de ikke sørget for at prosjektet hadde en ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner. Høyesterett bygger ansvaret på en streng plikt for ansvarlig søker til å sørge for at alle oppgaver er belagt med ansvar.

Programmet blir som følger:
• Gjennomgang av ansvaret man påtar seg som ansvarlig søker, bl.a. på bakgrunn av den nye dommen fra Høyesterett (v/ advokatene Hanne Kjellevold Olsen og Ingrid Andreassen fra Kluge Advokatfirma)
• Noen erfaringer og praktiske problemstillinger knyttet til ansvarlig-søker rollen (v/Lena Eliassen fra Arkitektgruppen Cubus)
• Fra arkitektens ståsted – hvorfor prosjektet kan være best tjent med at arkitekten også har rollen som ansvarlig søker (v/ Eva Oulie leder av Bergen Arkitektforening)

I forlengelsen av seminaret legger vi opp til lett prat og enkel lunsj, iht. smittevernsreglene.

 Seminar Bergen 03.11.2020 - Ansvarlig søker-rollen.pdf