Ny representant til Fondet

Tekst Ragnhild Lien Olsen Sist oppdatert 12.11.2017
Bergen Arkitektforening trenger en ny representant som kan gå inn i Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykning av byen (Fondet). Den nye representanten ønskes fra nyåret, og gjerne med mulighet for å sitte i 4 år da vi ønsker kontinuitet.

Byrådets forslag til budsjett for 2018 innebærer at det innføres et prinsipp om at 1 % av investeringsbudsjettet til nye og totalrehabiliterte bygg, opp til 3 millioner per prosjekt, skal gå til kunstnerisk utsmykning. Dette er lovende for kunstlivet, og for Fondet vil et større fokus på kunst føre til diskusjoner der vi har en viktig stemme. 

Fondet har i det siste året diskutert sin egen rolle og sammensetning og en ny representant vil gå inn i denne diskusjonen.

Fondet er et underutvalg under Byrådet, og Seksjon for kunst og kultur har det administrative ansvaret. Sekretær for Fondets styre er rådgiver ved seksjonen. Styret har 6-7 møter i året.

Fondets styre i 2017:

  • Bodil Friele, leder (H),
  • Stig Morten Frøiland, nestleder (A),
  • Stefan Törner, Norske Billedkunstneres Forening, Hordaland,
  • Ingrid Nord, Norske Kunsthåndverkere, Vest-Norge
  • Inga Lindstrøm, Bergen Arkitektforening
  • Line Daatland, sjef kunst og design KODE

Er dette av interesse for deg? Gi oss en lyd på info@bergenarkitektforening.no eller ta kontakt med nåværende representant fra BAF, Inga Lindstrøm på inga@v-rom.no

For mer informasjon om fondet, se: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fagavdeling-for-kunst-og-kulturutvikling/9669/article-100830