Flere søkemuligheter

Bakkestranda boligområde

  Sist oppdatert 16.11.2011

Ressurs og miljøvennlig boligområde med 29 boliger omkring felles tun

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2000

Boligområdet består av 29 boliger, fordelt på tre tunhus, to rekkehus og en enebolig av varierende størrelse, fra 60 til 125 m2. Boligene er fordelt rundt to felles bilfrie oppholdstun som fungerer som møteplass for beboerne. Området ligger idyllisk til på Bakkestranda ned mot Hjellevannet nær Skien sentrum. Bakkestranda har klare hagebyidealer med fem meter dype forhager og mer private hager på motsatt side av huset. Uteområdene er opparbeidet med plener, busker og trær slik at private og felles arealer er klart definert.

Området er et resultat ev en lokal arkitektkonkurranse i regi av Skien boligbyggelag som ble avholdt i mars 1996. Bakkestranda er premiert av Husbanken for byggeskikk, miljøkvaliteter og trafikksikkerhet. Prosjektet fikk Skien kommunes byggeskikkspris i 2001.

Det er brukt miljøvennlige materialer med vekt på fornybare ressurser, boligene er energiøkonomiske og utnytter passiv solenergi, avfallsortering er satt i system og det er lagt opp til vannbesparende tiltak. Byggeprosessen ble underlagt strenge krav til byggrenhold og kildesortering av avfall. 2/3 av leilighetene har livsløpsstandard.

bakkestrande - energi

I rekkehusene er det solrom som utnytter den passive solenergien til oppvarming, med store glassfelt som kan åpnes og lukkes for å gi varme eller avkjøling til rommene innenfor. Murte piper og brannmurer kombinert med flisegulv sørger for varmemagasinering av innstrålt solenergi. Boligenes oppvarming styres gjennom en sonestyrt energistyringsenhet, og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner sørger for godt inneklima.

bakkestranda - grønne

Det er lagt stor vekt på at området skal være ressurs og miljøvennlig. Uteområdene er bilfrie og tunene er utformet med hensyn på sosialt felleskap. Private og felles arealer er klart definert gjennom busker og trær.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Bakkestranda, Skien
Kommune: Skien
Prosjektperiode: 2000
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Ski boligbyggelag
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Hus i hage, Tore Brantenberg, Arkitekturforlaget 2002