Flere søkemuligheter

Baneheia

  Sist oppdatert 03.10.2012

Sentrumsnært rekreasjonsområde med hovedløsninger for alle og god fremkommelighet for rullestolsbrukere.

Korte fakta

 • Prosjektperiode: 2007

Baneheia er et viktig nær -rekreasjonsmråde med kort avstand til sentrum av Kristiansand. Mange av stiene samt rasteplasser og andre felles funksjoner kan benyttes også for rullestolbrukere.

Baneheia UU

Parkvesenet i Kristiansand har over flere tiår arbeidet for å bedre fremkommeligheten for barnevogn og rullestol. Dette arbeidet har omfattet  trillevennlig dekke, justering av vegbredder, stigningsforhold og fjerning av hindringer (som steiner og trerøtter etc.). Alle tiltak i et område som dette vil være kompromisser mellom ulike hensyn; terrengmessige forhold, natur og tilgjengelighet. Hovedvekten av vegene har vegbredde 2 meter, men på enkelte stier ham man valgt å redusere bredden, der andre hensyn har veid tyngre.

Ved 3. Stampe, et attraktivt badested sentralt i Baneheia, er det opparbeidet en flytebro  slik at de som har gode elektriske rullestoler, kan komme rundt.

Innenfor området finnes flere toaletter dimensjonert for rullestolbrukere.

          FlyteBaneheia_Foto_Per_Svein_Stalensen

Baneheia-brukermedvirkning

Parkvesenet i Kristiansand samarbeiet med Rådet for funksjonshemmede i sitt arbeid med skjøtsel og videreutvikling av Baneheia.  Rådet for funksjonshemmede har også vært med på å utarbeide en tilgjengelighetsguide, hvor man finner kart og tips over turområder / ruter med god fremkommelighet.


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Kristiansand
Prosjektperiode: 2007
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Kristiansand kommune
Prosjektledelse (PL): Kristiansand kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.