Del av konkurranseområdet med kommunehuset midt på bilde. Foto: Nord-Odal kommune

Bank- og biblioteksbygg i Nord-Odal

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 13.01.2016
Nord-Odal kommune har kunngjort en begrenset Plan- og designkonkurranse om et kombinert bank-, bibliotek- og boligbygg i kommunesenteret Sand.

Samlet areal for prosjektet er anslått til mellom 3.500 og 3.800 m2 netto. Av dette utgjør bank- og biblioteksarealene om lag 40%. Målsettingen med prosjektet og konkurransen er at dette skal bli et positivt  «signalbygg» som kan bli forbilledlig for ønsket utvikling av Sand som kommunesenter.  Man ønsker et bygg med areal- og ressurseffektive løsninger der bank og bibliotek kan dele på aktuelle fellesfunksjoner. Biblioteket skal være fleksibelt, med lang åpningstid og mulighet for selvbetjening og kunne bli et aktivt og levende møtested for bygdas befolkning.  

Det vil bli valgt ut tre-fire deltakere som hver blir honorert med kr. 130. 000 + mva.  Konkurransen gjennomføres med bistand fra NAL.

Frist for søknad om deltakelse er 20. januar. Søknaden kan innleveres digitalt.

Doffin-kunngjøringen finner du her