Vi vil forfølge saken i andre fora og med andre aktører i bransjen, skriver Gisle Nattas. Foto: Tommy Ellingsen

Bærum kommune bør avlyse konkurranse

  Sist oppdatert 23.10.2020
Eineåsen ungdomsskole på Rykkinn skal utvides til seksparallell skole. Vi reagerer sterkt på hvordan kommunen har valgt å lyse ut oppdraget, og oppfordrer bærumspolitikerne til å pause prosessen.

Av Gisle Nataas, konkurranseleder og arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund

Innlegget ble publisert i Budstikka 23.10.20. 

Norske arkitekters landsforbund har landets fremste kompetanse på å gjennomføre arkitekt- og pris- og designkonkurranser. Sammen med Arkitektbedriftene har vi varslet Bærum kommune om hvorfor vi reagerer på konkurransen om å få oppdraget med å utvide ungdomsskolen, men uten at kommunen har tatt grep.

Kommunen søker i konkurransen kun totalentreprenør, men stiller ingen krav til at arkitektforetak deltar. Prosjektet er både forretningsmessig og faglig en veldig interessant oppgave. En vesentlig del av det som skal leveres til prekvalifiseringen for konkurransen forutsetter høye krav til arkitektkompetanse, men likevel er ikke slik kompetanse tatt med som et kvalifikasjonskrav i konkurransen. Når arkitekten ikke er formelt tilknyttet tilbyderen, blir prosessen fra løsningsforslag til gjennomføring av oppdraget fort usikker. 

Vi er opptatt av at viktige offentlige funksjoner skal prosjekteres av den beste arkitektfaglige kompetansen, og innenfor rammer som sikrer høy faglig integritet og seriøse konkurransevilkår. Det må vi særlig kunne forvente av en stor offentlig byggherre som er medlem av FutureBuilt og derfor skal legge til rette for klimavennlig arkitektur og byutvikling. 

Mangelen på arkitektkompetanse er ikke det eneste kritikkverdige i hvordan Bærum kommune har utformet konkurransen. Vi har redegjort for detaljene i dette i brevet til kommunen. Kort fortalt er vi kritiske til hvordan løsningsforslagene skal evalueres, og vi har også stilt spørsmål om enkelte deler av prosessen er i strid med anskaffelseslovverket. Kommunen gir heller ikke honorar til vinneren av konkurransen. Honoraret til de øvrige deltakerne er også for lavt tatt i betraktning hva tilbyderne skal levere.

Alt dette gjør at Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene har bedt Bærum kommune om å avlyse denne konkurransen. Kommunens svar har kun vært av juridisk art, der de ikke kommer inn på andre og mer sentrale problemstillinger.  

Spørsmålet om seriøs behandling av arkitektfaglig kompetanse er sentralt for oss som arkitektorganisasjoner og vi vil forfølge saken i andre fora og med andre aktører i bransjen.