BD 360: Bedriftsutvikling og internasjonalisering for arkitekter

Tekst MK Sist oppdatert 12.10.2020

BD 360 er et omfattende forretningsutviklingsprogram for arkitekter, som holdes over to dager, 24. og 25. november. Programmet for de to dagene er vedlagt. BD 360, som er en del av eksportprosjektet «Arkitektur ut i verden», er et samarbeid mellom DOGA, Innovasjon Norge og Generation Global.

 

Fokus i BD360 vil være hvordan norske arkitekter kan styrke sin forretningsstrategi og lykkes med internasjonale aktiviteter. BD360 er utviklet av Jack Renteria i Generation Global, som var del av ekspertpanelet i Arkitektur ut i verden. BD360-programmet består av tre hoveddeler:

 

  1. Posisjonering. Hva er din bedrift god på, hvem er din ideelle oppdragsgiver, hvilken vei skal bedriften?
  2. Strategi og planlegging. Hvordan bygge relasjoner i et nytt marked hjemme eller ute, hvordan organisere kontoret for å utnytte nye muligheter?
  3. Kommunikasjon og markedsføring. Hvor vil dere bli sett, hvem vil dere snakke med og hvordan?

 

Målgruppen for BD360 er partnere og ledere i arkitektbedrifter som har ambisjoner om å utvikle seg, kanskje i retning av internasjonale oppdrag.

 

Tilbudet er gratis som en del av bransjeprogrammet i «Arkitektur ut i verden», men bedriftene forplikter seg til å delta aktivt i alle deler av programmet, også det som evt. må foregå digitalt. Slik det ligger an nå, ser vi for oss to seminardager på DOGA i Oslo, 24. og 25. november. DOGA har lokaler som kan ivareta gjeldende smittevernhensyn.

 

Vi håper å få innlederne fysisk på besøk. Listen vil inkludere bl.a.: Jack Renteria (Generation Global), Bo Boje Larsen (tidl. Henning Larsen/3XN), internasjonale og norske eiendomsutviklere, norske arkitekter og bransjeaktører med stor internasjonal erfaring, og kommunikasjonseksperter. Målet er at deltakerne skal få direkte tilgang til denne erfaringen gjennom samtaler, ikke bare forberedte innlegg.

 

Vi anbefaler at flere enn en person fra hver bedrift deltar, for å få fart på interne diskusjoner og få en reell effekt i bedriften. Påmelding her eller på epost til iha@doga.no, med navn, epostadresse og telefonnummer til alle som skal delta. NB! Påmeldingsfrist fredag 30. oktober.

 

Utfyllende informasjon kan leses her:  BD 360 Workshop 06102020.docx