Plan- og bygningsetaten i Oslo. Foto: Hille Mellbye Arkitekter

Bedre byggesak – kontaktforum OAF og PBE

  Sist oppdatert 25.05.2020
Oslo Arkitektforening har blitt kontaktet over en periode av arkitekter i Oslo vedrørende utfordringer knyttet til saksbehandlingstid i Plan- og bygningsetaten.

Sakene har kommet jevnt, med en liten økning i det siste. OAF mener koronakrisen krever økt grad av forutsigbarhet, raskere saksbehandlingstid og bedre kommunikasjonen med Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo. Foreningen hadde derfor møte med etatsdirektøren for PBE, Siri Gauthun Kielland for å drøfte mulige tiltak for å lette på situasjonen og muligheten for å etablere et kontaktforum.

Les mer om saken på Arkitektnytt.no