Befaring av Horten videregående skole

  Sist oppdatert 02.05.2019
VAF inviterer til befaring av Horten VGS med LINK Arkitektur, torsdag 09.05.19 kl. 17:00

Torsdag 09. mai 2019 kl.17.00 inviterer Vestfold Arkitektforening, i samarbeid med Arkitekt Grethe Brox-Nilsen (LINK Arkitekter) og Runar Bekkhus (representant fra Fylkeskommunen), til befaring på nye Horten videregående skole!

Oppmøte før kl.17.00 på parkering v/ Bekkegata 2, Horten. Vi ber om at dere forsøker samkjøre da det er lav parkeringsdekning.

Påmelding via mail og HMS-kurs;
Da prosjektet ikke er ferdigstilt, er det nødvendig at de som ønsker å delta, melder seg på i forkant til VAF v/ elin@sh-arkitekter.no og registrerer dere på vedlagt påkrevd HMS-kurs, slik at alle kommer inn på området.

Følg DENNE LINKEN for HMS kurset;

Vi ber alle om å overholde dette, slik at det ikke blir forsinkelser ved oppmøte.
Frist for påmelding tirsdag 07.mai 2019!

Vi ber om at de som kan ta med eget verneutstyr tar med dette og gir beskjed i påmeldingen. Det vil være utstyr til 20+, så blir vi flere enn dette trenger vi hjelp fra de som har tilgang.

Vel møtt!

Mvh. VAF-styret