Befaring Stokke Ungdomsskole

Tekst KE Sist oppdatert 16.05.2018
VAF inviterer til befaring med SPIR Arkitekter torsdag den 24. mai

Solveig Halle fra SPIR Arkitekter tar oss med på befaring på Stokke ungdomsskole. Skolen skal gi plass til totalt 630 elever, 7-parallell for 8., 9. og 10.trinn. Nybygget vil inneholde klasserom og hjemmeområde for 10.trinn, administrasjon, rom for personal, fagrom og allrom med elevkantine, bibliotek og amfi.

Den nye ungdomsskolen tas i bruk fra august.

 

Adresse: Ragnhildrødveien 1, 3160 Stokke

Oppmøte ved skolens hovedinnganng klokken 18:00

 

Vel møtt!