Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 23.08.2019

Bergen Lufthavn Flesland er Norges nest største lufthavn, og fikk i 2017 en ny terminal med bybanestopp for å øke kapasiteten. Prosjektet har høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet og har lykkes i å skape en effektiv flyplass med god flyt. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Bergen Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Nordic - Office of Architecture
  • Interiørarkitekt: Nordic - Office of Architecture
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter
  • Prosjektperiode: 2009 - 2017
  • Arealforbruk: 85.000 m², hvorav 65.000m2 nybygg og 20.000m2 ombygging.

Utformingen er inspirert av vestlandsk natur og står som en vakker og viktig portal til hele regionen i årene som kommer. Prosjektet fikk navnet Vingespenn fordi bygget minner om to vinger sett fra siden. Disse to vingene definerer de hovedrommene i terminalen, nemlig innsjekkingshall/ankomsthall og pir. Vingene avsluttes med store glassfasader, en mot vest som henvender seg ut mot verden og de som skal reise, og en som henvender seg inn mot Vestlandet. Mellom disse to hovedrommene ligger sikkerhetskontrollen.

Man kan se på publikumsarealene som en byplan, med paviljonger med ulike funksjoner plassert som frittstående bygninger. Arealene mellom dem er som veier og gater. Dette skaper oversikt for de reisende og forutsigbarhet i forhold til hvordan fremtidig ekspansjon og utvikling av terminalen skal skje. Innsjekkingsskranker, ventebenker og belysningselementer er spesialdesignet av arkitekten for å skape en helhetlig identitet til terminalen. Glassfasaden i gangbroen som forbinder den nye og den gamle terminalen er et eksempel på funksjonell grafisk design. En abstrahert logo for terminalen, altså vingespennet, danner et mønster på glasset som fungerer som solavskjerming.

Materialpaletten er enkel og stram og består hovedsaklig av glass, stål og tre. Trehimlingen er et av de viktigste enkeltelementene i utformingen; den handler om norsk identitet, vestlandsk skog, nordisk glød og bergensk karisma. Alle flater som er utsatt for berøring er dekket av slitesterke materialer, som dobbelt-brente keramiske fliser på gulv, glasskledning og eikespiler på vegg og fibersementplater i storformat. Takket være bruken av mye tre i himlingen kan disse andre mer utsatte flatene være harde og slitesterke uten at bygningen oppleves som hard og uvennlig.

Den doble glassfasaden er et sentralt element. Inngangsfasaden mot øst er 20 meter høy og 100 meter lang og svakt skrånende innover, der en wirekonstruksjon muliggjør en slank og transparent fasade. . Det er for øvrig arbeidet med store glassarealer også i taket, som reduserer behov for elektrisk belysning i en dyp bygningskropp. Kunstverk er godt integrert og fremstår som attraksjoner i seg selv.

Miljø og bærekraft

Plasseringen av bybanestoppet er et viktig grep for å redusere annen type trafikk til terminalen. Bybanen fremstår som det beste fremkomstmiddelet som får komme nærmest terminalbygningen og er slik et betydningsfullt og bærekraftig plangrep, både for terminalen i seg selv og for Bergen by som får færre bilreiser. Prosjektets energimål er TEK10 minus 20%. Det er gjort fortløpende vurderinger på materialvalg for å redusere karbonfotavtrykk. Miljøbetong er anvendt i alle betongkonstruksjoner, og det er krav om minimum 70% resirkulert stål. Videre er det brukt keramisk flis på alle publikumsgulv i stedet for naturstein (ca 90% mindre utslipp med mindre stein er både produsert og bearbeidet i Norge). Hovedhimlingen i tre er 70% åpen, og gir minimalt med materialbruk, mens metallhimlingene er perforert i høy grad, også for å redusere materialmengden. Det er gravd ned store energilagringstanker, og all luft varmegjenvinnes.

Det er utviklet et innovativt kjølesystem for terminalen som har gjort anlegget ved flyplassen til et foregangsanlegg innen kjøleteknologi. Løsningen er basert på faseforandring, det vil si prosessen som finner sted når et fast stoff blir til væske og omvendt. Den produserte energien lagres i fire store tanker, plassert i et rom under bakken. Ved å sende isvann med lavere temperatur enn 13°C gjennom tankene, vil saltblandingen fryse og energi lagres i beholderne. Når det sendes vann gjennom tankene med temperatur høyere enn 13°C vil saltblandingen smelte og kjøle ned vannet som strømmer rundt beholderne.

Denne løsningen erstatter kjølemaskiner og reduseres strømforbruket.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 85.000 m², hvorav 65.000m2 nybygg og 20.000m2 ombygging.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Flyplassvegen 555, 5258 Bergen
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2009 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Avinor AS
Arkitekt: Nordic - Office of Architecture
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter
Interiørarkitekt: Nordic - Office of Architecture
Rådgivere: COWI AS (RIV) | Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE) | Norconsult AS (RIBfy) | COWI AS (RIBr) | COWI AS (RIA) | IKT, Miljø: Cowi. Flysidesikring/-konstruksjoner, flysideelektro, vei, brokonstruksjon, VA, geoteknikk: Norconsult. Byggeteknikk: Aas-Jakobsen. Lys, transportanlegg:Per Rasmussen.
Underentreprenører: Kunstnere: Ragnar Kjartansson, Slave Nemes, Anders Sletvold Moe, Jone Kvie
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.