Vinnerprosjekt 2017: Smestad Gjenbruksstasjon, av Longva Arkitekter AS . Foto: Jiri Havran.

Betongelementprisen

  Sist oppdatert 24.11.2017
Betongelementprisen gis som anerkjennelse for talentfull og god arkitektonisk bruk av betongelementer i et byggverk. Det er en arkitekturpris stiftet av Betong-elementforeningen, Norske arkitekters landsforening og Rådgivende Ingeniørers Forening.

2017
Smestad Gjenbruksstasjon
Longva Arkitekter AS 

2015
Stormen, Bodø
DRDH Architects

2014
Villa Tussefaret, Drøbak
Li Øyen Arkitekter AS

2012
Vulkan Søndre Kvartal, Oslo
Niels Torp Arkitekter

Stavanger konserthus
Ratio arkitekter

2011
Kilden TKS Teater- og konserthus på Odderøya, Kristiansand
ALA Architects LTD og SMS Arkitekter AS

2010
ALA Architects LTD og SMS Arkitekter AS for
Kilden TKS Teater- og konserthus på Odderøya, Kristiansand

2009
Gyldendalhuset, Oslo
Sverre Fehn AS

2006
Statens havarikommisjon for transport - 2. byggetrinn, Lillestrøm
Longva Arkitekter AS

2005
Nye Ringstabekk skole, Bærum kommune
div.A arkitekter

2004
Boligprosjektet Orstadforen Brl 1 & 2, Klepp kommune
Brandsberg-Dahl Arkitektkontor AS

2002
Lund & Partnere arkitekter a.s.
Jægers brygge, Bergen

1999
Jora gang- og sykkelvegbru, Dovre
Statens vegvesen Oppland

1996
Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 5-6, Revierstredet 2, Oslo
Niels Torp A/S arkitekter

1995
Felles laboratoriebygg, Lovisenberggata 6, Oslo
ØKAW Arkitekter

1992
Lysgårdsbakkenne hoppanlegg (OL-hoppbakken)
ØKAW Arkitekter

1990
Drammens Museum, Drammen
Gunnar Granberg

1989
Vognhall for NSB, Dyvekes vei 2, Lodalen, Oslo
NSB Arkitektkontor v/ Arne Henriksen

1988
St. Magnus katolske kirke, Romeriksgata 1, Lillestrøm
Lund & Slaatto

1987
La-Sa-bygget, Drammensveien 214, Oslo
Einar Dahle