Betongtavlen 2014 til Enebolig Holtet/Larsen. Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk. Foto: Carl-Viggo Hølmebakk

Betongtavlen

  Sist oppdatert 24.11.2017
Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Prisen er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund og Norsk Betongforening. Første pris gikk til Bakkehaugen kirke i 1961, tegnet av Erling Viksjø.

2017
Holmestrand stasjon
Gottlieb Paludan Architects 

Hedrende omtale:
Hardanger Skyspace
a-works 

2016
Knapphullet, Sandefjord
Lund Hagem arkitekter

Utsikten Gaularfjell
Code: arkitektur

2015
Kimen kulturhus i Stjørdal
Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Lusparken Arkitekter AS
JSTArkitekter AS

Gulli bru ved Kongsvinger
Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS 

2014
Villa Holtet/Larsen i Stange i Hedmark
Carl-Viggo Hølmebakk AS Arkitektkontor

2013
Selvika rasteplass, Havøysund
Reiulf Ramstad Arkitekter

2012
Trollstigplatået, Geiranger-Trollstigen
Reiulf Ramstad Arkitekter

2011
Midtåsen skulpturpark, Sandefjord
Lund Hagem Architects

Bjørvikatunnelen, Oslo
Dr.ing. A. Aas-Jakobsen

2010
Lærernes Hus, Oslo
Element Arkitekter AS

2009
Nasjonalmuseet - Arkitektur
Sverre Fehn AS

2008
Gyldendalhuset, Oslo
Sverre Fehn

2007
Sohlbergplassen, Rondane
Carl-Viggo Hølmebakk

2006
Svinesundsbroen (den nye)
Lund & Slaatto Arkitekter AS
Sundt og Thomassen AS Landskapsarkitekter 
Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS

2004
Elgeseter bro, Trondheim (Byggeår: 1951)
Blakstad og Munthe-Kaas
 
Vardåsen kirke, Asker
Østgaard Arkitekter

2003
Villa Bakke, Sandvika
MMW arkitekter

2002
Norges varemesse på Lillestrøm
Arne Henriksen Arkitekter og Bystrup Arkitekter
 
Villa Berg Nåvik
Dahle/Dahle Arkitekter

2001
Telenorsenteret, Kokstad, Bergen
Pedersen/Ege arkitekter AS, Bjerk og Bjørge as v/Einar Tønseth

2000
Ivar Aasen-tunet, Ørsta
Sverre Fehn
 
Nytt Realfagbygg på Gløshaugen, NTNU - Trondheim
Narud-Stokke-Wiig AS, HUS sivilarkitekter MNAL

1999
Hølendalen bruer, Akershus
Lunde & Løvseth A/S. Ing.: Johs. Holt A/S

1998
Rena Leir, Rena
LPO arkitektur og design as

1997
Tårnet på Oslo Lufthavn Gardermoen
Aviaplan A/S

1996
Grenlandsbrua, Brevik/Stathelle.
Lund & Slaatto A/S og Lunde & Løvseth A/S. Landskapsark.: Hindhamar Sundt Thomassen A/S

1995
Troll A-plattformen, Norske Shell A/S
Norwegian Contractors, Dr. techn. Olav Olsen og Grøner Multiconsult Joint Venture

1994
Broen over Engervannet, Sandvika
Knutsen & Lundevall A/S og Arne Henriksen. Ing.: A. Aas-Jakobsen A/S

1993
Lysgårdsbakkene hoppanlegg (OL-hoppbakken), Lillehammer
ØKAW Arkitekter

1992
Norsk Bremuseum, Fjærland
Sverre Fehn
 
Skarnsundet bru, Inderøy
Ing.: Johs. Holt A/S

1991
Enebolig i Elmholtvegen 6, Oslo
Narud-Stokke-Wiig

Trafikkanlegg ved E-18, Stavanger
Telje-Torp-Aasen, Østbye-Kleven-Almaas-Wike, Ovrums Arkitektkontor og landskapsarkitektene Grindaker, Lunde, Orre og Fluksrud

1989
Førrevassdammen, Ulla Førre
Ing.: Chr. F. Grøner A/S
 
St. Magnus kirke, Romeriksgata 1, Lillestrøm
Lund & Slaatto

1988
Sølvberget - Stavanger Kulturhus
Lund & Slaatto
 
Torgeir Norheims hus, Skogstøveien 38, Stavanger
Torgeir Norheim

1987
Kreditkassens nye hovedkontor, Middelthuns gate 17, Oslo
Lund & Slaatto og Østbye-Kleven-Almaas-Wike

1986
Det Norske Teatret, Kristian IV's gate 8, Oslo
Arkitektkontoret 4B 
 
Kaffehuset Friele, Midttunhaugen 6, Nesttun, Bergen
Jørgen Djuurhus og Erik Fersum

1985
Politihuset i Oslo, Grønlandsleiret 44, Oslo
Telje-Torp-Aasen
 
Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim
CFKL Arkitektgruppe
 
Saltstraumen bru, Bodø kommune
Landskapsark.: Hindhamar Sundt Thomassen A/S. Ing.: A. Aas-Jakobsen A/S
 
Snarøya kirke, Snarøyveien 126, Bærum
Odd Østbye og Harald Hille

1981
Broene på Furuset, Oslo
Siv.ing.: F.R. Haugli
 
Universitetet i Trondheim, Dragvoll
Henning Larsen

1980
Bryggens Museum, Bergen
Øivind Maurseth

1978
Grieghallen, Bergen
Knud Munk

1977
Veritas-Senteret, Høvik, Bærum
Lund & Slaatto

1976
Condeep-plattformen, Stavanger

Dam Zakariasvann, Tafjord

Museumsbygg, Domkirkeodden, Hamar
Sverre Fehn
 
Romsås tunnelbanestasjon, Oslo
Håkon Mjelva

1966
Vekterkvarteret, Moss
P.A.M. Mellbye

1965
Industriens og Eksportens hus, Drammensveien 40, Oslo
John Engh
 
Oslo Havnelager, Oslo
Bredo Berntsen

1964
Asker rådhus, Asker
Lund & Slaatto

1963
Tromsøbroen, Tromsø

1962
Lagerhus for biler, Hjortneskaien, Oslo (revet)
Jarle Berg

1961
Bakkehaugen kirke, Carl Grøndahls vei 27, Oslo
Erling Viksjø