Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer

  Sist oppdatert 09.05.2018
NTNU arrangerer kurs i «Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer». Kurset er rettet mot flere yrkesgrupper, deriblant arkitekter og landsskapsarkitekter. Søknadsfrist 10.juni.

 

Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer

Hagavi kysthospital med hageanleggHagavi kysthospital med hageanleggHagavi kysthospital med hageanlegg

Hagavik kysthospital i april 1927. Foto: Riksarkivet/Atelier K.K. 

 

Vår kulturarv består av en rikdom og et mangfold av bygninger, hager og parker, og ofte er det helheten og samspillet mellom disse som er anleggets viktigste kulturhistoriske verdi. Hvordan skal vi ta vare på det bygde, det grønne og helheten når det stilles nye brukerkrav eller skal tilrettelegges for ny bruk?

Målgruppe: 

  • Ansvarlige for forvaltning av offentlige kulturhistoriske eiendommer
  • Andre fagpersoner som i sitt daglige virke arbeider med problemstillinger ved forvaltning av offentlig og privat verneverdig eiendom
  • Arkitekter/landskapsarktitekter, rådgivere og utførende som arbeider med oppdrag innenfor dette fagområdet.

Søknadsfrist er 10.juni 2018. 

Les mer og påmelding på NTNUs kursside