Flere søkemuligheter

Bjølsen studentby

  Sist oppdatert 03.11.2011

Ny studentby med lokal overvannshåndtering, geoenergi og gjenbruk av bygningsmasse. (byggeår: 2003)

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2003
  • Arealforbruk: 25,5 m2 per person

Bjølsen studentby med 1064 boliger er bygget på et område hvor Oslo Sporveier har hatt bussgarasje og verksteder. 77 av studentboligene er innredet i en vakker, gammel verkstedshall fra 1929. De øvrige boligene ligger i nybygg rundt smug, plasser og hager. Parkering er etablert under bakkenivå og det er kun servicetrafikk på bakkeplan. Renovasjonstrafikk foregår på omkringliggende gatenett. To bygninger er regulert til spesialområde bevaring; den store busshallen, som bygges om til idrettshall og tak over pumpestasjon. Disse danner den nye hovedadkomsten til området. Bjølsen studentby fikk prisen "Årets bygg 2003" av Byggeindustriens landsforening.

Annet:

Det er benyttet royalimpregnert treverk i fasader. Royalimpregnert trevirke er en kombinasjon av saltimpregnert trevirke (koppersalt benyttes) med en påfølgende oljebehandling som kan være pigmentert. Oljebehandlingen gir en vannavvisende effekt og virker formstabilt og treverket gråner ikke.

Bjølsen studentby - energi

Det er gjennomført varmetapsberegninger for å oppnå forskriftskrav samtidlig som verkstedbyggets opprinnelige karakter beholders. På bakgrunn av disse beregningen er bygget isolert innvendig og i gulv på grunn. Taket er revet,  og det er lagt et nytt isolert tak på bygget. De gamle sprossevinduene i stål har fått nytt glass og nye trerammer på innsiden, for å tilfredstille en U-verdi på 1,4 W/m2 K.

Energiløsningen er fleksibel med varmepumpe basert på energiutveksling mot fjell som står for omtrent halvparten av energiforsyningen til studentbyen. Oppvarming skjer via vannbåren varme og området er tilknyttet fjernvarme.
Det er varmegjenvinning på avtrekksluften i ventilasjonsanlegget. Kjøkkenviften har automatisk frakobling. Det er installert SD-anlegg.

Bjølsen studentby-UU

De enkelte trapperom og bygg er gitt forskjellige farger. det benyttes kontrastfarger på trappeneser og mellom døre / vegg. Hver etasje har tydelig merking (etasjenummer). Innvendig og utvendig skilting er planlagt med hensyn til svaksynte. Kantsteinsavgrening av gangveg og kontrast mellom asfalt og grus fungerer som naturlige ledelinjer. Dette gir god orienterbarhet.

179_7940 179_7955 179_7956 179_7959

Bjølsen studentby-reduksjon byggeavfall

Verkstedbygget er en av tre bygninger som er regulert til spesialområde bevaring. Denne er bygget om til studenthybler. Dette tiltaket har vært en viktig energi- og ressursbesparelse. Alternativet ville vært riving og nybygging, med produksjon av store avfallsmengder, forbruk av energi og ressurser.
Det er benyttet knust gjenbrukstegl som utendørs dekke i deler av anlegget.Bjølsen studentby - vann

På grunn av stor belastning på avløpsnettet i området ble det stilt krav til lokal overvannshåndtering. Av estetiske og pedagogiske årsaker er det valgt en løsning der overvannet føres ut i en åpen fordrøyningskanal. Regnvann fra tak og plasser samles og ledes i åpne renner til fordrøyningsbassenget. Bassenget er utformet som en langstrakt kanal, 55 meter lang og 3,5 meter bred og er sentralt plassert i boliganlegget. Bassenget skal kunne fordrøye 110 m3 vann og reduserer dermed belastningen på avløpsnettet vesentlig. Kantvegetasjonen utgjøres av hardføre vannstauder. Sidene er plastret med rullestein, bunnen er tettet med duk.
Det har etablert seg vanninnsekter i kanalen. Det er satt ut damkarper som attraksjon og for at de skal fange mygglarver. Kanalen får av og til også besøk av ender. Knust tegl er benyttet i anlegget som dekke, teglen er permeabel og bidrar også til lokal nedsiving og fordrøyning.

gjennom kanal kanal 0046-3 0046-5

Bjølsen studentby - grønne arealer

Det er vektlagt et variert plantevalg. Det er plantet trerekker og enkelttrær som skal utvikle seg til å balansere den store bygningsmassen. Klatreplanter og slyngplanter skal etterhvert gi frodighet og være en mørkegrønn kontrast til den lysegule teglen i fasaden. Kanalen ligger i en frodig irishage, det er plantet ulike sorter bladliljer, sverdliljer, dagliljer og sibiriris.

Det er lagt opp til sykkelparkering i tilknytning til boligene ihht norm for Oslo (0,8 sykler per boenhet).

Bjølsen studentby - materialbruk

Trapper, kanter og renner er av naturstein. Det er benyttet knust gjenbrukstegl som dekke i deler av anlegget.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 25,5 m2 per person

ENERGI

Energiforbruk: Totalt energiforbruk: 164,1 kWh/m2 år,herav kjøpt energi: 86,2 kWh/m2 år
Energikilder: varmepumpe basert på jordvarme (brønner til fjell)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 11 420 kr/m2 eks.mva

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Moldegata 17, 0468, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2003
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon , Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Hovedentreprenør: ISS O.Skaaret AS | Ole K. Karlsen Entreprenør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Snøhetta, personlig meddelelse.

VEDLEGG