Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Rollups med arkitekt MNAL Reiulf Ramstad og Marina Bauer. Foto: Kjetil Husebø.

Bli arkitekt MNAL du også!

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 30.11.2018
Norske arkitekters landsforbund (NAL) har i høst hatt en medlemskampanje hvor blant annet arkitekt MNAL Reiulf Ramstad og Marina Bauer beretter hvorfor det er viktig for dem med et fagfellesskap i NAL. Generalsekretær Kari Bucher forteller her litt om bakgrunnen for kampanjen.

— Arkitekt er ikke en beskyttet tittel i Norge. I prinsippet kan hvem som helst kalle seg arkitekt. Men MNAL betyr at du er medlem i NAL og er en bekreftelse på at du har godkjent utdanning. MNAL er nylig varemerkebeskyttet, det er kun medlemmer av NAL som har lov til å kalle seg for arkitekt MNAL. Med denne kampanjen, minner vi våre medlemmer og bransjen på at NAL jobber for arkitektenes og medlemmenes felles interesser, og at vi er en samlende organisasjon. Vi vil at alle medlemmer skal bruke og bære MNAL-tittelen med stolthet, sier Bucher.  

Vi vil også tydeliggjøre viktigheten av faglig fellesskap som arkitektene får gjennom medlemskapet. NAL tar også kampene for arkitektens rolle på vegne av en samlet faggruppe, der det er umulig som enkeltindivid å stå alene. Vi må minne alle om at vi står sterkere samlet. Jo flere medlemmer, jo sterkere stemme har vi til å ta kampene — viktige saker som f.eks. sentral godkjenning som er i spill nå, og TEK17. 

NAL arbeider for å fremme en felles forståelse for arkitektur som inkluderer politikere, saksbehandlere, utbyggere, oppdragsgivere og brukere. Vi jobber for å skape en bedre forståelse for hva arkitekter og arkitektur kan bidra med for å forme et funksjonelt og godt samfunn. Det har alltid vært arkitektenes rolle, og NAL jobber hver dag for å bevare fagets integritet, handlingsrom og status. 

Hvorfor har dere valgt medlemmer som talspersoner/sannhetsvitner? 

— Det er medlemmene som er hjertet i NAL. Det medlemmene våre sier setter dagsorden for hva NAL skal jobbe med. Derfor har vi valgt å låne noen sterke stemmer som vi vet har viktige budskap å gi andre, understreker generalsekretæren.  

Hvilke arkitekter har vært involvert i kampanjen og hvorfor ble disse valgt?

— Det er et bredt spekter med arkitekter. I første omgang har vi Reiulf Ramstad (Reiulf Ramstad arkitekter), Marius Hauland Næss (Snøhetta), Atir Khan (Grape architects), Ingvild Gjerdset (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Marina Bauer (OPAFORM).

— Norske arkitekters landsforbund er for alle arkitekter, fra studentene til arbeidsgivere, det offentlige til det private og fra arbeidstakerne til pensjonistene. Det er naturlig for oss å vise et knippe arkitekter med forskjellig kompetansefelt, interesser og styrker. Vår oppgave er å bidra til at Norge har et mangfold av arkitekter i ulike roller i samfunnet. Det speiler vår medlemsmasse, og det er vi stolt av, påpeker Bucher.  

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?

— Tilbakemeldingene har vært veldig positive. Særlig budskapet knyttet til faglig fellesskap, avslutter Bucher.  

Oppfordring til slutt: Vær stolt og bruk MNAL-tittelen din!

 

Kampanjen er utformet av sekretariatet i NAL i samarbeid med Tank Design AS (konsept og design) og Jo Michael Studio (foto).