Bli forbildeprosjekt

Tekst Birgitte Skjerve Sist oppdatert 23.09.2014
For å innfri suksesskriteriene og kunne håndtere utfordringene på en god måte tror satsningen på eksemplets makt. Gode og konkrete eksempler er inspirerende og har stor gjennomslagskraft.

Kunnskap er nøkkelen til suksess, og kunnskapsformidling og erfaringsoverføring er sentralt i det meste av NALs arbeid. Forbildeprosjektene får oppslag og publisitet gjennom NALs prosjektdatabase som blir hyppig brukt av arkitektene.

Tre og by driver oppsøkende virksomhet inn mot potensielle byggherrer og arkitekter.  Tre og by bidrar med trygghet og kunnskap rundt valg av løsninger i tre for de involverte i prosjektet. Forbildeprosjektene presenteres her.

kontakt

  • For mer informasjon om å bli forbildeprosjekt i Tre og by ta kontakt med:
  • Birgitte Skjerve
    Prosjektleder
    Tlf: 901 98 230
    E-post

    TOB_V kopiTOB_V kopiTOB_V kopi