Fra venstre: Belinda Tato, Dominic Balmfort, Ryo Abe, Roar Svenning, Siv Helene Stangeland, Jørn Cruickshank, Axel Sømme, Øystein Bull-Hansen, Haakon Rasmussen.

Bli kjent med de ni foredragsholderne

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 04.09.2014
På årets Arkitekturdag får du møte en rekke spennende foredragsholdere som tar samtiden på pulsen, ser framover og viser aktuelle eksempler innen bærekraftig stedsutvikling og arkitektur. Ta turen til Bergen 11. september, få ny kunnskap og bli inspirert!

Les mer om Arkitekturdagen og meld deg på

CROPPED-belinda tatoCROPPED-belinda tatoBelinda Tato jobber med by- og stedsutvikling flere steder i verden. Hun er arkitekt og leder Ecosistema Urbano, et prisbelønt spansk arkitektkontor med base i Madrid. Etter å ha vunnet konkurransen om Stortorget på Hamar i 2011 videreutviklet de ideen til et deltakelsesprosjekt for den framtidige utformingen av torget, til prosjektet ”Dreamhamar”. En av metodene de brukte var en nettverksdesign-prosess. Gjennom å øke bevisstheten om urbane prosesser, koble lokalsamfunnet med det internasjonale digitale samfunnet ble det tilrettelagt for en rik diskusjon om Hamars framtid. Belinda Tato er en fargerik og inspirerende foredragsholder. Hun er gjesteprofessor ved flere internasjonale arkitektskoler, til høsten blant annet på Harvard.

dominic balmfortdominic balmfortArkitektenes arbeid med å identifisere, forstå og svare på samfunnets utfordringer blir stadig mer avgjørende, sier Dominic Balmfort. Som arkitekt har Balmfort arbeidet i flere store engelske og danske arkitektkontorer. Nå eier og leder han susturb, et rådgivningsfirma for bærekraftig designstrategi- og byutvikling med base i København. Han er også en av personene bak den engasjerende kortfilmen ”Re-dane” som handler om matproduksjon og en alternativ utvikling av den danske bygda. Dominic underviser på Kunstakademiets Arkitektskole i København på programmet “Urbanism and Societal Change”.


portraite portraiteDen japanske arkitekten Ryo Abes prosjekt Shima Kitchen har blitt en vakker møteplass for kunst og mat på den landlige øya Teshima i Seto-havet. Det prisbelønte renoverings-prosjektet tiltrekker seg både lokale øybeboere og kunst- og arkitekturinteresserte fra hele verden. På Arkitekturdagen får du høre Ryo Abes egen fortelling om prosjektet. Siden 1995 har Abe drevet arkitektkontoret AARA - Architects Atelier Ryo Abe i Tokyo. I praksisen arbeider Abe med å integrere nye ideer med tradisjonelle japanske teknikker og materialer i dialog med omgivelser og beboere. Abe er opptatt av Shinto filosofien, hvor hvert objekt har sin sjel. Han knytter ofte prosjektene til sine omgivelser, tar hensyn til lokal historie og tradisjoner, og bruker lokale materialer og håndverk. Ryo Abe har blitt tildelt to høythengende priser for Shima Kitchen; Architectural Reviews ”Emerging Architecture Award” 2010 og prisen for beste kulturbygg under World Festival Architecture 2011.

Hauksdatterfoto_Roar[2]Hauksdatterfoto_Roar[2]Det sies om Roar Svenning at han tenker komplekst og langsiktig, samtidig som han presenterer sine ideer enkelt og engasjerende. I tillegg gjennomfører han sine ideer i praksis, bit for bit. Svenning er sauebonde og gründeren bak Bygda 2.0 og Stokkøya sjøsenter på Trøndelagskysten. Bygda 2.0 er et fullskala laboratorium for det å bo, arbeide og leve. Gjennom dette viser han hvordan en kan hente fram ressurser hos mennesker og natur, og dermed vitalisere og synliggjøre den norske landsbygda. Stokkøya sjøsenter er tegnet av Pir II og har fått omtale i flere internasjonale tidsskrifter og aviser. Nå er Svenning og Pir II i gang med å planlegge en rekke med nye kystboliger. God arkitektur ser han som et avgjørende virkemiddel for å få det til å fungere.

portrett sivportrett sivSammen med Reinhard Kropf etablerte arkitekt MNAL Siv Helene Stangeland det Stavangerbaserte arkitektfirmaet Helen & Hardi 1996. Det prisbelønte og internasjonalt anerkjente arkitektfirmaet består i dag av 20 medarbeidere fra åtte forskjellige land. Kontoret har blant annet vunnet den prestisjetunge Treprisen hvor biblioteket i Vennesla ble framhevet. Med prosjektet ”Ildsjeler” ville Helen & Hard sette bærekraft i et større perspektiv. Arkitekfirmaet kartla 25 ildsjeler over hele landet. Felles for disse ildsjelene var at de kunne forene idealisme med lønnsomhet. Svein Lillengen fra Brekstad var en av disse. Han har i 20 år forsket på biogass, økologisk landbruk og økologisk gjødsel. Nå jobber Helen & Hard med en bærekraftig stedsutvikling på Brekstad. Metoden er å generere relasjonelle prosesser, en gjensidig utveksling med omgivelser og brukere. - Arkitekturen ikke bare et spørsmål om fysisk form, men en måte å tenke på, sier Helen & Hard.

Jørn Cruickshank vil snakke om norsk ”stedsblindhet”. Han er seniorforsker i forskergruppa for Innovasjon ved Agderforskning og førsteamanuensis ved Institutt for Utviklingsstudier ved Universitetet i Agder. Hans doktorgrad omhandler utviklingen av norsk distriktspolitikk. På Arkitekturdagen vil han tegne et bilde av de viktigste trendene i norske steds- og distriktsutvikling. - Lokal planlegging forholder seg oftest bare til deler av den store helheten som utgjør kommunen. Man jobber med enkeltnæringer, enkeltaktører eller avgrensede tiltak. Den engelske planleggingsforskeren Patsy Healey kaller dette for «stedsblindhet». Foredraget mitt gi innspill til hvordan vi kan «se» stedet bedre, sier han.

axelaxelPlanlegger og landskapsarkitekt MNLA Axel Sømme har vært i Bergens største arkitektkontor, Cubus siden 1983, hvor han er en av partnerne. Han har vært en nøkkelperson i prosjekteringen av en rekke sentrale byrom i Bergen. Axel har spesiell interesse for utvikling av by og tettsteder, belysning, universell utforming, trafikk, materialkunnskap og utvikling av gatemøbler. Han er en etterspurt foredragsholder om tettstedsutvikling og universell utforming. Axel har vært designansvarlig for et utall byroms- og gateprosjekter over hele landet og også i Danmark, hvorav svært mange har blitt tildelt offentlige designpriser. I senere tid har han ledet stedsutviklingsprosjekter i Inndyr, Frøya, Berkåk og Ulsteinvik, som du vil få høre mer om på Arkitekturdagen.

ØysteinØysteinArkitekt MNAL Øystein Bull-Hansen er både kunst- og arkitektutdannet og har lang fartstid i Drammen kommune. Han har hatt viktige roller i byens interessante utvikling som rådgiver for kultur og byutvikling, byggesakssjef og sjefarkitekt på planavdelingen. Som sjefarkitekt hadde han ansvaret for Drammens deltagelse i utviklingsprogrammet FutureBuilt. Øystein Bull-Hansen sier at planlegging både er et spørsmål om å lage gode strategier for samfunnsutvikling, og å gjennomføre dem med mange ulike virkemidler. I NAL er han prosjektleder for de to pilotprosjektsatsningene Framtidens bygder og Framtidens bygg. Øystein Bull-Hansen vil dele sine tanker om hvordan mindre steder kan finne sin sjel og utvikle den videre ved hjelp av gode hjelpere i det offentlige.

Haakon_SH_3_highresHaakon_SH_3_highresHaakon Rasmus Rasmussen er arkitekt MNAL og daglig leder for bergensbaserte arkitektkontoret 3RW arkitekter. Han er utdannet Master i Arkitektur fra Bergen Arkitekthøyskole i 2000 og har ledet plan- og utredningsmiljøet i 3RW arkitekter siden 2001. Rasmussen har lang erfaring og kompetanse fra arbeide med utredninger, mulighetsstudier, reguleringsplaner, strategisk planlegging og helhetsplaner. Han har i en årrekke arbeidet med rådgivning til Forsvarssektoren med fokus på omstillingsprosesser og strategiske valg i forhold til dette. Haakon underviser på høyskoler og universitet i Norge og i utlandet, og har sittet i både nasjonale og internasjonale fagjuryer for arkitektkonkurranser.