Foto: Kjetil Husebø.

Bli med å utvikle området Torget-Bryggen i Bergen

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 29.01.2019
Bergen kommune inviterer til en begrenset plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen. Konkurransen skal bidra til at byrommene oppgraderes, og at området styrkes som byens viktigste knutepunkt, møte- og handelsplass gjennom hele året.

 Skjermbilde 2018-12-05 kl. 10.01.44

Foto fra konkurranseprogrammet.
Konkurransens hovedoppgave er å komme med forslag til utforming av byrommene i området
Torget–Bryggen, der Bybanen er integrert i kulturmiljøet.
 
Forslaget skal vise hvordan byrommene skal utformes for å:

• ivareta og styrke opplevelsesverdien av Vågen som kulturmiljø og Bryggen som verdensarvsted.

• øke attraktiviteten og stimulere til mangfoldig bruk av byrommene rundt Vågen.

• sikre god kommunikasjon og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.


Bergen kommune ønsker med denne konkurransen å få et kompetansetilfang fra et bredt fagmiljø og  setter som krav til teamsammensetningen at det er med et Wildcardkontor.

— Dette er en spennende og kompleks konkurranse. Vi berømmer Bergen kommune for å inkludere Wildcard og oppfordrer både erfarne kontorer og Wildcard til å ta initativ til samarbeid og sette sammen gode team til prekvalifiseringssøknaden, sier Gisle Nataas, konkurranseleder i NAL. Oppgaven som jurysekretær ivaretas av NAL.

Bakgrunn

Bergen har blitt til rundt havnen. Siden 1100-tallet har området rundt Vågen i Bergen vært byens viktigste møteplass, og hatt stor betydning for Norge som fiskeri- og sjøfartsnasjon. Torget (også kalt Fiskertorget) er et av Norges mest kjente og berømte utendørsmarkeder. Byrommene i området er samlingssted for store anledninger og byens sentrale turistdestinasjon. Allmenningene i Bergen er grunnlaget for en demokratisk byform med frirett for alle mennesker. Bryggens status som verdensarvsted gjør området ytterligere betydningsfullt.

Det er vedtatt at Bybanen skal gå gjennom området, og at området foran Bryggen skal gjøres bilfritt. Med økt tilgjengelighet vil enda flere mennesker enn i dag ferdes og oppholde seg rundt Vågen. Det er en utfordrende oppgave å integrere Bybanen i en så viktig del av den historiske bykjernen. Derfor inviterer Bergen kommune til denne plan- og designkonkurransen. Det overordnede målet med konkurransen er å vise områdets muligheter, og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv.

Bergen kommunes ambisjon for området er at det skal styrkes som et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested med tydelig historisk dybde. Det skal være et levende og bærekraftig bymiljø for både innbyggere og besøkende gjennom hele året.

Frist prekvalifisering: 08.01.2019 kl 12:00


Les mer

Se konkurranseinvitasjon

Se kunngjøringen i Doffin

Her kan du laste ned alle konkurransedokumentene