Bli arkitekt MNAL du også!

Tekst Marthe H. Stene Sist oppdatert 24.10.2018
Som medlem i NAL blir du en del av det faglige fellesskapet som våre medlemmer setter stor pris på. NAL jobber for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og jo flere vi er desto mer gjennomslagskraft har vi! I tillegg får du selvfølgelig tilgang til alle tjenestene i regi av NAL og lokalforeningene.

Ønsker du å bli medlem? Fyll ut søknadsskjema og send inn!

NAL jobbet offensivt for å forhindre at ny teknisk forskrift (TEK17) skulle redusere boligkvaliteten, noe vi også fikk gjennomslag for. Fordi arkitekter bryr seg, både om arkitektur og om folks hverdag og helse, så er viktige boligkvaliteter i norske nybygg nå sikret. Som rådgiver og tilrettelegger for arkitektkonkurranser i Norge, jobber NAL også med en rekke forbildeprosjekter innen miljø og bærekraft. 

Med lokalforeninger spredt over hele landet, er det store muligheter for faglige og sosiale møteplasser i ditt nærmiljø. Våre medlemmer holdes oppdatert på siste nytt innen fagfeltet gjennom våre tidsskrifter, hvor vi presenterer det fremste innen norsk arkitektur. NAL tilbyr også arkitektfaglig etterutdanning og kompetanseheving. 

Medlemsfordeler:

 Øvrige fordeler:


Fyll ut søknadsskjema og bli arkitekt MNAL du også!

Vilkår for medlemskap

Spesielle vilkår gjelder for å bli godkjent som medlem. Arkitektstudenter ved de tre godkjente norske arkitektskolene, og norske studenter ved godkjente skoler i utlandet, kan søke om studentmedlemskap til spesialpris. Informasjon om kontingent og priser finner du her.

De som ikke fyller kravene til ordinært medlemskap,  har mulighet til å søke på spesielle vilkår. Egne retningslinjer er utarbeidet, og det stilles krav til dokumentasjon. Søknadsfrist for denne type søknader er 15. oktober hvert år.

Søknader behandles samlet av Pris- og stipendkomiteen,  som etter vedtak i Representantskapet i sak 37/2018, beslutter opptak eller avslag. Avslag skal begrunnes. Svar kan ikke påregnes før på vårparten påfølgende år. 

Retningslinjer og sjekkliste for dokumentasjon kan leses her.

Ta gjerne kontakt med oss i NAL dersom du har spørsmål.

 

Våre avtalepartnere:

PrintPrint

Som privatperson får du opptil 18% på forsikringer, mens arkitektkontorer har en avtalerabatt på 20% på bedriftsforsikringer når du har et medlemskap i NAL.
Les mer

 

 

 Skjermbilde 2015-04-07 kl. 15.25.06

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Alle medlemmer av NAL kommer gratis inn alle dager på Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Les mer om museets utstillinger

elcroquis_myshopify_com_logo
Ny medlemsfordel for MNAL: Gratis digital tilgang til tidsskriftet El Croquis

 

 

t-energi_635x100t-energi_635x100

Levering fornybar og miljøvennlig energi med rabatt på administrasjonsgebyr og produkter. Telinet gir deg gjennom "Topp5 Garanti" en prissikring på strømavtale gjennom hele året. 
Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el croquis annonse v2

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf. 23 33 25 00
    E-post 

Kurs og etterutdanning

  • Få oversikt over kurs til medlemspriser
Les mer »