Flere søkemuligheter

Studentbolig med universell utforming

  Sist oppdatert 03.11.2011

Bloksberg studentbolig er bygget fleksibelt. Dette gjør boligene kan brukes eller besøkes av alle.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2004
  • Arealforbruk: Arealforbruk boligdel 4308 m2

Bloksberg studentboligerligger sentrumsnært og med kort avstand til studentsamskipnaden og med utsikt til Nidarosdomen og Nidelva. Det har vært en målsetning for Studentsamskibnaden i Trondheim (SiT) å kunne tilby studentboliger med universell standard- tilgjengelighet for alle i bygde omgivelser. For planleggingen har dette betydd at det skal tilrettelegges  for at studenter med ulike funksjonshemninger skal kunne tilbys studenthybler uten at det blir behov for spesielle tilpasninger. Her finnes totalt 141 hybelenheter fordelt på hybelkollektiv, (9 hybler i 3 bofellesskap), 38 hybelleiligheter og 47 parleiligheter. Bygget er i 5.etg. og er oppført i bærende betong og har i hovedsak teglforblending. Totalt areal (brutto) er på 5 110 m² inklusive en parkeringskjeller på ca 800 m².

møblering hybel møblering plan_1_etg

Andre miljøtiltak

Yttervegger, tak og gulv er ekstra isolerte og det er energiglass i vinduer med tanke på reduserte energikostnader. Det er videre valgt lavenergi hvitevarer og lysarmaturer. Bevegelsesføler for lys er montert i korridorer. Det er valgt vannbåren varme (fjernvarme) til romoppvarming med radiatorer på stue/sov og varmerør i badegulv, forvarmet ventilasjonsluft og varmt forbruksvann. Det er valgt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.


Bloksberg_UU

Hele bygget inklusiv fellesvaskeriet tilgjengelig for alle. Alle leilighetene har besøkstandard for rullestol. 5 leiligheter er spesielt tilpasset rullestolsbrukere.  Dette betyr blant annet at alle dører har 90 cm lysåpning, og at toaletter og kjøkken er utformet for bruk av for rullestolbrukere. Det er mulig å leie garasjeplass i parkeringskjelleren. Bygget har heis tilknyttet hovedinngangen fra Klostergata. Heisen forbinder parkeringskjeller med samtlige boligetasjer.
Bygget er utformet med kontrastfarger i alle trapper og korridorer. Det er tatt hensyn til allergier ved valg av materialer og maling o.l.

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet har Trondheim kommune pålagt SiT å utarbeide plan for ny adkomst til Kostergata 29 B som med prosjektet mister sin nåværende kjøreadkomst over SiTs tomtegrunn. Den nye adkomstvegen mot sør vil få stigning ca. 1:10 og vil dermed være for bratt for rullestolbrukere. Imidlertid vil de sørvendte felles utearealene nås av beboerne med heis.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Arealforbruk boligdel 4308 m2

ENERGI

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Hele prosjektet har en kostnadsramme på ca 70 mill kr som tilsvarer ca kr 500.000 pr HE (hybelenhet). Prosjektet er finansiert gjennom lån i Husbanken på 40 % og statlig tilskudd på 60 %.

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
Prosjektledelse (PL): SiT Eiendom
Hovedentreprenør: NCC Construction AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.