Flere søkemuligheter

Lavenergiboliger med livsløpsstandard

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 25.06.2014

Rekkehus og eneboliger med lavt energiforbruk og tre som hovedbyggemateriale.

Korte fakta

  • Arkitekt: Ramp AS | YouMeHeShe (UK)
  • Prosjektperiode: 2006 - 2009
  • Arealforbruk: 3570 m2 brutto fordelt på 24 boliger.
  • Miljøambisjon: Energimerke: B

Prosjektbeskrivelse

Bogafjell er et av de største utbyggingsområdene i Sandnes. Området har flott utsikt og nærhet til turområder. Innenfor området er det bygget to felt som del av Norwegian Wood-prosjektet (Bogafjell 1 og 2). På feltet Bogafjell 1 er det oppført 24 boliger med lavt energibruk og rasjonelle og romslige planløsninger. De boligene som ligger best til rette for dette terrengmessig, har ivaretatt universell utforming gjennom trinnfri atkomst og livsløpsstandard.

Målsetting

På Bogafjell har det vært et mål å utvikle typehus-konsepter som oppfyller Norwegian Wood-kriteriene om høy arkitektonisk kvalitet med energieffektivitet, miljøvennlig materialbruk, og universell utforming.

Energimålet var klasse B i foreslått energimerkeordning fra 2004 (beregnet til 115 kWh/m2år levert energi for enebolig og 100 kWh/m2år for boligblokk).

Opprinnelig prosjekt ble på grunn av situasjonen i boligmarkedet ved årsskiftet 2008/2009 modifisert i forhold til ambisjonene i Norwegian Wood. Alle boligene ble bygget i forhold til opprinnelig energiambisjon, men kun noen få av boligene er realisert i overenstemmelse med kriteriene i Norwegian Wood for miljøvennlig materialbruk.

Økonomi og finansiering

Total kostnad er kr. 57 700 896  inkl. mva (kr. 46 160 717 ekskl. mva) eller 16 163 /m2. Den totale merkostnaden for lavenergikonseptet er beregnet til 2.641 628,- eller 5,7% av totalkostnaden.

Prosjektet har mottat 101 100 NOK i støtte fra Enova. I tillegg er det gitt rådgivning innen temaene for Norwegian Woods kvalitetskritserier. Tilskudd til rådgivningen knyttet til energieffektivitet er gitt av Enova.

Energi

Energieffektivitet:
Energimål: Klasse B. Enkel og kompakt bygningsform. Relativt godt isolert bygningskropp. Balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmeveksler. Energiforsyning (varme) basert på varmepumpe (luft til vann).

U-verdier:
Tak 0,12 W/kvmK.
Gulv 0,13 W/kvmK.
Yttervegg 0,18 W/kvmK.
Vinduer 1,2 W/kvmK.

Bogafjell 1-Energiforbruk Bogafjell 1-Netto energibehov nivå2-Netto energibehov nivå2-Vektet kjøpt energi nivå2-Vektet levert energi nivå2-Merkostnader i prosent av totale kostnader nivå2-Merkostnader

Konstruksjon og materialbruk

Boligene er bygget med vegger i krysslektet bindingsverk (precut) som gir redusert kuldebroeffekt. Etasjeskiller og tak er utført med i-bjelker.

Det har vært fokus på bruk av lokale materialer som har korte transportavstander ved produksjon og tilvirkning. Kledningen er i 100 % malmfuru fra Suldal, isolasjonen er av resirkulert tekstil, og kjøkkeninnredningen, vinduene og terrassebordene er Svanemerket. 11 produkter med miljødokumentasjon er godkjent av Norwegian Wood.

Universell utforming

Trinnfri adkomst. Plane arealer innenfor den enkelte tomt. 10 av 24 boliger har livsløpsstandard (hovedfunksjoner som bad, kjøkken, oppholdsrom og stue kan samles i 1. etasje).

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 3570 m2 brutto fordelt på 24 boliger.
Bruttoareal (BTA): 3570 m²

ENERGI

Energimerke: B
Energiforbruk: 124 kWh/m2/år (netto). 95 kWh/m2/år (levert).
Energikilder: Energiforsyning (varme) basert på varmepumpe (luft til vann).
Beregnet netto energibehov: 124 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 95 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 43 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 30 kWh/m²/år
Vifter: 8 kWh/m²/år
Belysning: 17 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 23 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,13 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,18 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,12 (W/m²K)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 46,2 mill kroner (totalkostnad eks. mva)
Merkostnader Energi: 740 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 101100 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Klåvsteinane 2-14, 4324 Sandnes
Sted/bydel: Bogafjell
Kommune: Sandnes
Prosjektperiode: 2006 - 2009
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Enebolig/ rekkehus o.l.
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Klepphus AS
Arkitekt: Ramp AS | YouMeHeShe (UK)
Prosjektledelse (PL): Klepphus AS
Spesialrådgiver energi: Rambøll AS
Rådgivere: Dimensjon Rådgivning AS (RIB) | Systemair AS (RIV) | Klepp Rør AS, Sønnico AS
Hovedentreprenør: Klepphus AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Norwegian Wood - et laboratorium. Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden (2008).

KILDER

Norwegian Wood - et laboratorium. Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden (2008).

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet som del av Norwegian Wood som var er et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen.