BOGL om Tananger Havn i Stjernesalen i Stavanger 5. mars kl. 1900

  Sist oppdatert 01.03.2020
Danske BOGL kommer torsdag 5. mars kl 1900 til Stjernesalen på Stavanger stasjon for å presentere sitt vinnerforslag for Tananger Havn.

Tananger Havn er en viktig lokasjon for Tanangers identitet og ligger nært opp til lokalsenteret for Tanangerhalvøya. For å få innspill til den videre utviklingen av havneområdet gjennomførte Sola kommune i 2019 en åpen idékonkurranse for utformingen av Tananger torg. Hovedmålet med konkurransen var å legge til rette for aktivitet i sentrum, hvor park, torg, kai, handels-, service- og tjenestetilbud supplerer hverandre og nye funksjoner tilføres. Torget skal utvikles til et samlingsted som forsterker kontakten til fjorden.

SAF har gleden av å invitere BOGL som vant konkurransen til å fortelle om forslaget «Mellom by & havn» og hvordan en videreutvikling av vinnerutkastet kan være med å realisere kommunens ambisjoner for området. I tillegg til BOGL kommer representanter fra Sola kommune som sammen med arkitekten vil delta i en dialog om prosjektet i etterkant av presentasjonen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vel møtt!