Med vinnerprosjektet «Mellom by & havn» skal BOGL sette sitt preg på Tananger.

BOGL vant i Tananger, Sola

  Sist oppdatert 04.11.2019
Danske BOGL (Bang og Linnet landskab) vant den åpne konkurransen «Nytt havnenært torg i Tananger sentrum» med sitt utkast «Mellom by & havn». Resultatet av konkurransen ble offentliggjort under et arrangement på Sola kulturhus 01. november 2019.

Om vinnerprosjektet «Mellom by & havn» skriver juryen:  

"Juryen har valgt å kåre Mellom by & havn til vinner av konkurransen for det som fremstår som et godt og ambisiøst grep i utviklingen av et havnenært torg i Tananger. Utkastet har en enkel oppdeling, men er samtidig beskrevet med en rikdom og variasjon som sørger for stor fleksibilitet og robusthet i plangrepet. Juryen lar seg begeistre over bymessigheten i utkastet, og mulighetene det gir for dannelse av en ordentlig stedskarakter for sentrumsområdet. ..."

De premierte i konkurransen var:

 19_Mellom by & havn_Side_119_Mellom by & havn_Side_1

1.premie - Konkurransens vinner. Premiebeløp: 600.000 NOK
Motto: «Mellom by & havn» av BOGL, København

2. Premie. Premiebeløp: 400.000 NOK
Motto: «I havn» av Snøhetta, Oslo

3. Premie. Premiebeløp: 300.000 NOK
Motto: «En sammenkobling mellom by & hav» av Draw studio, København

Innkjøp: 

Innkjøp. Premiebeløp: 100.000 NOK
Motto: «De tre felleskap» av Werk arkitekter, København

Innkjøp. Premiebeløp: 100.000 NOK
Motto: «Fra hav til hage» av Skajaa arkitektkontor, Oslo

Hedrende omtale:

Juryen gitt hedrende omtale til følgende utkast:

Hedrende omtale
Motto: «Maritim silhuett» av Søndergaard arkitektur, Fana / Limn studio

Hedrende omtale
Motto: «Steinauge» av Jägnefält Milton, Stockholm

Hedrende omtale
Motto: «Hva vi har» av Team «Hva vi har», med Stiv kuling arkitekter, Lista og samarbeidspartnere

Juryen

de 19 innleverte konkurranseutkastene ble vurdert av en juryen med følgende sammensettning:

  • Arve B. Nyland, kommunalsjef samfunnsutvikling, Sola kommune, juryens leder
  • Janne Stangeland Rege, kommunestyrerepresentant, Høyre, 
  • Roar Johannessen, kommunestyrerepresentant, Fremskrittspartiet
  • Bjarte Kristiansen, kommunestyrerepresentant, Senterpartiet
  • Anne Helen Hana, master i byutvikling og urban design, seksjonsleder plan, arealbruk, Sola Kommune
  • Katarzyna Komorek, arkitekt MNAL, planseksjonen, Sola Kommune
  • Adnan Harambasic, arkitekt MNAL,Saaha, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
  • Anders Olivarius Bjørneseth, arkitekt MNAL, Koht arkitekter, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund

Juryens sekretær var arkitekt MNAL, Katrine Hamre Sørlie fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Juryens rapport

Konkurransens oppdragsgiver var Sola kommune.
Last ned og les juryens kritikk og begrunnelse i NAK nr. 518 åpen plan- og designkonkurranse (idekonkurranse) Nytt havnenært torg i Tananger sentrum».

  

 NAK 518 Tananger Havneområde, Sola forsideNAK 518 Tananger Havneområde, Sola forside