Flere søkemuligheter

Flerbrukshus som samler Notoddens kulturinstitusjoner under ett tak

Publisert av: Iselin Ekman / NAL Sist oppdatert 10.08.2016

Bok & Blueshuset i Notodden er plassert i byens gamle industriområde og samler flere av byens kulturinstitusjoner under ett tak. Ambisjonen er at bygget skal være et brukshus for lokal kultur og bidra til en god byutvikling i sentrum.

Korte fakta

  • Arkitekt: Askim/Lantto Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
  • Prosjektperiode: 2010 - 2013
  • Arealforbruk: 5000 m2 (bruksareal BRA)
  • Kostnader: 175 MNOK
  • Utmerkelser: Arkitekturprisen - nominert

Prosjektbeskrivelse

Etableringen av Bok & Blueshuset er et viktig tiltak for en framtidig og positiv byutvikling på Notodden. Bygget samler flere kulturinstitusjoner i byen under ett tak. Bibliotek, kino, museum, kulturskole, bluesscene med plass til 500 besøkende, innspillingsstudio, samt administrasjon og arbeidsplasser i tilknytning til de ulike kulturinstitusjonene. Intensjonen er at bygget skal fungere som et flerbrukshus for lokal kultur og være tilgjengelig hele døgnet.

Huset er bygget på den gamle jernverkstomta og kobler seg til ”lossinga”, en gammel dokk og et historisk spor fra det tidligere industrieventyret på Notodden. I dokken er det bygget et amfi med utescene som gir byen og byens befolkning tilgang til Heddalsvatnet, for første gang i byens nyere historie. Byggets plassering på restene av de gamle industriområdene, vil kunne være med å gi området et tiltrengt løft og således bety mye for positiv vekst og utvikling i Notodden by.

Bygningsmassen definerer nye plassrom rundt huset som ivaretar kvalitet i uterom, og samspillet mellom bygning og uteområder forsterker Bok & Blueshusets forankring til stedet. Uteområdene er en attraksjon i seg selv  og aktiviserer et viktig område i byen for lek og rekreasjon. Grønne flater og lunder av trær gir frodighet til plassene og en myk kontrast til byggets rene uttrykk.

Bok & Blueshusets enkle og geometriske oppbygging er inspirert av den omkringliggende og eldre industribebyggelsen, og er utformet for å stå i en god relasjon til denne. I interiøret karakteriseres bygningen av en stor åpenhet mellom ulike rom og funksjoner, og har godt dagslys og gode utsiktsforhold til omgivelsene. Bygningen er utformet med hensyn til stor fleksibilitet i bruk og universell utforming.

Planløsningen er organisert rundt et felles og samlende ”torg”. Tre lystårn danner en markant profil av bygningens silhuett. I interiøret skaper de åpne tårnrommene en visuell kontakt mellom husets forskjellige funksjoner, og gir utsyn til omgivelsene gjennom flere sjikt av glass. Bygningens funksjonsprogram gjenspeiler seg i bygningens utforming og organisering. Enkle bygningsvolumer i tre omkranser de sentrale delene av huset og står i kontrast til det mer eksponerte biblioteket som åpner seg mot byen og utsikten mot Heddalsvatnet.

Byggets uteområder er tenkt som en forlengelse av bygningens arkitektur, med hensyn til kvalitet i materialbruk og utforming. Uteområdene vil ta være en attraksjon i seg selv, også utenfor byggets åpningstider, og aktiviserer et viktig område i byen på en forbilledlig måte.

Det har vært en betydelig økning i besøkstallene for de ulike kulturinstitusjonene i huset etter åpningen. Dette viser at etableringen av egnede og gode lokaler er viktig for mellommenneskelig samvær og aktivitet i et lokalsamfunn.

Bok & Blueshuset var ett av åtte nominerte bygg til Statens byggeskikkpris 2014.

Prosess

Prosjektet er et resultat av en internasjonal arkitektkonkurranse med påfølgende realisering innenfor et begrenset budsjett.

Byggingen av Bok og Blueshuset ble gjennomført som en totalentreprise etter utarbeidet forprosjekt. Begrensede midler til byggingen medførte at bruk av limtre og massivtre i hovedkonstruksjon ble valgt bort. Til tross for dette fremstår bygningen med de kvaliteter som ble lagt til grunn i konkurransen og senere utviklet videre i forprosjekt.

Energi

Energiforsyning (varme) er basert på fjernvarme levert av flisfyringsanlegget til Notodden Energi.

Konstruksjon og materialbruk

Opprinnelig hovedkonstruksjon i massivtre ble underveis i prosessen erstattet med betongsøyler og dragere av hensyn til kostnader og byggetekniske utfordringer.

Utover dette er det er lagt vekt på å benytte kortreiste, robuste og vedlikeholdsfrie materialer. All trekledning i eksteriøret er utført i kjerneved av furu, innsatt med jernvitrol.

I interiøret er tre, betong og glass benyttet som hovedmaterialer.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 5000 m2 (bruksareal BRA)
Bruksareal (BRA): 5000 m²

ENERGI

Energiforbruk: Netto energibehov: 149 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet netto energibehov: 149 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 55,7 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 21,8 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10 kWh/m²/år
Vifter: 23,6 kWh/m²/år
Pumper: 2,7 kWh/m²/år
Belysning: 23 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 2,9 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 9,4 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,12 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,18 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 1,2 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,06 (W/m²K)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 175 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Storgata 1, 3674 Notodden
Kommune: Notodden
Prosjektperiode: 2010 - 2013
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Utmerkelser: Arkitekturprisen - nominert
Konkurranseform: Åpen plan og designkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Notodden kommune
Arkitekt: Askim/Lantto Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Rådgivere: Siv ing Eilev Løkja (RIB) | COWI AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA)
Hovedentreprenør: Skorve Entreprenør AS | Tor Entreprenør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Notodden Bok og Blueshus, Byggeindustrien (bygg.no), 21.01.2014
Prosjektbeskrivelse, søknad Statens byggeskikkpris 2014

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund