Bokbasen

  Sist oppdatert 11.11.2015
Bibliotekets bokbase dekker bøker og småskrifter som er registrert f.o.m. 1987. Ca. 7.600 bøker er registrert i basen.

SØK I BOKBASEN

Last ned hjelpetekst i Word

Informasjon om eldre publikasjoner må fortsatt søkes i kortkatalogen. Vi må m.a.o. gå to steder for å finne informasjon om alt stoffet biblioteket har om et bestemt emne.

Oppbygging av Bokbasen: (20 felt som alle er søkbare)

Emneord (eo)
Hovedtittel, undertittel (ti)
Serie (se)
Forfatter (pf)
Korporativ forfatter (kf)
Utgiversted (us)
Utgiver, forlag (ut)
Utgivelsesår (år)
Note (opplysninger om register, bibliografi o.l.) (no)
UDK (klassifikasjonsnummer) (dk)
ISBN/ISSN (is)
Språkkode (sp)
Miljøopplysninger (mi)
Tilvekstnummer (id)
Signatur (si)
Andre personer (ap)
Ansvarsopplysninger (ao)
Utgave (ug)
Kollasjon/opplysninger om bokens fysiske størrelse (ko)
Sidetall (st)