Bolig og bolyst i distriktene - foredrag 21. april

  Sist oppdatert 19.04.2021
Nord-Norges Arkitektforening inviterer til et andre møte omkring boligutvikling og bokvalitet i Nord-Norge, denne gangen med bolig og bolyst i distriktene som tematisk fokus

I 2020 opplevde Nord-Norge den største fraflytningen fra landsdelen på tjue år og en ny distriktsmelding slo fast at en aktiv distriktspolitikk må til for å hindre at små kommuner og tettsteder dør ut.  

Hvilke utfordringer preger boligutviklinga i små kommuner og steder som har en negativ befolkningsutvikling? Hvordan planlegges og tenkes det omkring ubebodd boligmasse? Hvordan øke bolysten i distriktene?

Prosjektet «Prøv ei øy», kunstnerresidens og kultursatsning er blant tiltakene Træna kommune i Nordland har satt i verk for å lokke nye beboere til øygruppen. Meløy kommune, med sine 1900 innbyggere fordelt på ti bygder, har gjort et usedvanlig grep ved å ansette en arkitekt i kommunestaben. Samtidig jobber Distriktssenteret daglig med å styrke kommuner og regioner til å utvikle attraktive og vekstkraftige samfunn.

BOLIG OG BOLYST I DISTRIKTENE - Onsdag 21. april kl 18

Til møtet har vi invitert tre innledere til å introdusere boligutvikling og bolyst ut fra sitt geografiske ståsted og arbeid:

-          Mona Handeland, seniorrådgiver Distriktssenteret

-          Moa Björnson, utviklingssjef Træna kommune.

-          Navid Navid, kommunearkitekt, Meløy kommune
 

Foredraget avsluttes med en spørsmåls- og diskusjonsrunde og forventes å vare ca 1 time.

Arrangementet finner sted på teams og er gratis. Link nedenfor:

bolig og bolyst i distriktene

 

 

foto: Hans Petter Sørensen