Flere søkemuligheter

Boliger Bjørnveien 119

  Sist oppdatert 04.06.2012

Kompleks med åtte boliger. Utstyrt med solfanger og patio (lyssjakt) for dagslysutnyttelse.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2005

Boligkomplekset er et tett og lavt prosjekt med åtte boliger. Komplekset består av fire patiohus i to etasjer (to boliger på 154 kvm og to på 130 kvm), ett verandahus på 161 kvm mot vest og tre altanhus i tre etasjer på 136 kvm mot øst. Totalt areal inklusiv garasje er på 1 868 kvm. I mellomrommet mellom de to husrekkene oppstår det et tun som fungerer som gangområde eller passasje som åpner seg mot mot sør. Under dette uterommet ligger et felles garasjeanlegg med plass til 18 biler.

Alle leilighetene har tre uteplasser; forhagen med adkomst, hagen med gress og veranda, altan eller patio avhengig av leilighetstype. Tunet representerer et åpent fellesskap, og her ligger alle de private inngangene, med en skjerm som danner et lite privat gårdsrom. Husene er utformet som en syntese av forskjellige boligtyper, og tar sikte på å inneholde både eneboligens, rekkehusets og leilighetens kvaliteter. Resultatet er en kompakt boligmasse med forholdsvis liten overflate. Oppdelingen av volumene som gjør at komplekset likevel ikke framstår som monolittisk.
Leilighetene er dannet av rom som er generelt anvendelige, og som kan endres etter skiftende behov. 

bjornvn2395 Untitled-1 dbark_bjornvn2654

Annet

Prosjektet fikk Byggherreprisen i 2007. I juryens begrunnelse står det  blant annet: "Prisvinneren har med sitt klare ønske om å øke kompetansen innenfor egen organisasjon om miljø og energi, lagt et solid grunnlag for kommende prosjekter".

Bjørnveien 119 - Energi

Dagslysforholdene varierer med boligtypene og føres inn i leilighetene horisontalt, diagonalt og vertikalt. Patiohusene har et uterom inne i huset. I fire leiligheter går patioen som en lyssjakt gjennom to etasjer med glass på tre sider, hvor de fire årstidene oppleves med sol, regn og snø inne i huset. Som i en gammel årestue er patioen åpen, hvor lys, vær og vind sildrer inn. Boligene er bygget i plasstøpt betong, som er isolert og kledt med utvendig trepanel.

Boligene baserer seg på grønn energi som er integrert i bygningskroppen. På den sørvendte fasaden er det montert ca 100 kvadratmeter solfangerpanel i flukt med trepanelet. Systemet består av solfangere som samler og lagrer solenergien, som siden benyttes til vannoppvarming, og kobles til vannbåren gulvvarme i boligene. Det er utviklet av norske Solarnor as i samarbeid med General Electrics Plastics. Solenergien dekker en firedel av boligenens energibehov. I tillegg til å bidra med energi, utgjør også solfangerne boligkompleksets sørfasade. Den reflekterende overflaten gjør at fasaden spiller med sollyset og varierer med værforholdene.

Etter to års drift viser målinger at energiforbruket ligger på det beregnede nivå.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Bjørnveien 119, 0773, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2005
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Prosjektledelse (PL): Backe prosjekt AS
Hovedentreprenør: Bøhmer entreprenør AS | Solarnor AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

ArkitekturN 08/07
Ny Bolig, Dagbladet, September 2003
Glass & Fasade, nr. 1, 2004
Forum AID, Nordic Quarterly Review, 3, 2006
Norsk vvs, nr. 11 2006
Arkitektur i Norge 2006, NAM
Bo Bedre nr 12, desember 2006

VEDLEGG