Boliger i Lille-Komsa - foredrag 27. januar

  Sist oppdatert 23.12.2020
Nord-Norges arkitektforening inviterer til digitalt foredrag med fokus på boliger og bomiljø i nord. Vi håper dette skal bli det første i en serie.

Det er ikke uvesentlig hvordan vi tilrettelegger våre boliger i framtiden når man skal tilnærme seg FNs bærekraftsmål i en region med store avstander og mye vinter. Hvor mye eller lite plass skal vi leve på? Hvordan tilrettelegger vi gode utearealer? Det finns gode eksempler på hvordan man kan ta tak i de ulike problemstillinger og NAF håper i det nye år å kunne sette fokus på dette.

BOLIGER I LILLE-KOMSA - onsdag 27. januar kl 19-20

I Alta kommune ble det høsten 2020 utlyst konkurranse om to konsentrerte boligfelter i det nye boligfeltet Lille-Komsa. Den sentrale plassering i byen og muligheten for opsjon på den etterfølgende utbyggingen ga en bred deltakelse fra arkitekter, eiendomsutviklere og entreprenører. 

Onsdag 27. januar har vi invitert kommunen til å fortelle litt om konkurransen og bakgrunnen for denne. Videre vil vinnerne fra de to felter fortelle om sitt konkurranseprosjekt og hvordan det planlegges å jobbe med realisering av prosjektet. Vinnerne av de konsentrerte felter er:

BBB3: Helen og Hard arkitekter 

BKS1: Gnist arkitekter/ Verte landskap og arkitektur

På Alta kommunes nettside finner man litt informasjon om de vinnende prosjekter.

 

Arrangementet er gratis, men påmelding til naf@arkitektur.no er nødvendig. 

 Gnist-Verte