Flere søkemuligheter

Boliger på Buøy

  Sist oppdatert 03.11.2011

Ombygging av pendlerboliger til leiligheter for førstegangsetablerere

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2004

En påtrengende problemstilling i norsk oljeindustri er hvordan man kan gjenbruke denne produksjonens materielle og kunnskapsmessige hushold i fremtiden.

Pendlerleilighetene fra 1970-tallet var små og et typisk eksempel på billig og rasjonelt byggeri. De lå i fire like boligblokker med 120 pendlerleiligheter, hver på 19m2. Istedenfor å rive de fraflyttede bygningene, ble de transformert på ulike måter.

Dette muligjorde et boligkonsept med 80 billige og fleksible leiligheter for førstegangsetablerere.Bygningene hadde en fleksibel bærekonstruksjon med stålsøyler og dekker av betong. Konstruksjonen ga muligheter for å finne nye, gode planløsninger. Bygningen ble etterisolert i gulv, vegg og tak.

Det ble satt inn nye glassfasader fra gulv til tak for å få mest mulig lys og romlig utvidende effekt. Leilighetene har fått fleksible skyvevegger av glass mellom soverom og stue. 

Fasadene er kledd med elokserte og lakkerte aluminiumsplater med de samme lysende gule fargene som brukes på offshoreinstallasjoner for å gi området en ny og annerledes atmosfære. Hver leilighet har fått nye balkonger.Rekkverkets aluminiumsplater  er stanset med løvetannmotiver som gir en kontrast til det rasjonelle og enkle i bygningenes opprinnelige uttrykk.

Andre miljøtiltak

Terrenget er bearbeidet for å gi direkte adkomst til hage. Terrasser på bakkeplan er laget som små plattformer av runde betonglokk fra septiktanker. Utearealene som opprinnelig besto av gressplen og litt trær har fått basketballbane, utegrill, frukthage og en stedsbygget lekeplass av treskulpturer.

Boliger på Buøy - reduksjon av byggeavfall

Det er benyttet utrangerte strukturer fra oljeindustrien. Leilighetene er gamle pendlerleiligheter som er blitt transformert til boliger for nyetablerte.

Boliger på Buøy - grønne arealer

Terrenget er bearbeidet for å gi direkte adkomst til hage. Terrasser på bakkeplan er laget som små plattformer av runde betonglokk fra septiktanker. Utearealene som opprinnelig besto av gressplen og litt trær har fått basketballbane, utegrill, frukthage og en stedsbygget lekeplass av treskulpturer.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Ankerplassen 10, 12, 14, 16, Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Bjerga eiendom AS
Hovedentreprenør: Bjerga Bygg AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.