Flere søkemuligheter

Boliger på Korpåsen

  Sist oppdatert 13.03.2018

Nær-nullenergiboliger med innovativ bruk av tre og biomassebaserte løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater.

Korte fakta

  • Arkitekt: Linje Arkitektur AS
  • Prosjektperiode: 2017 - 2019

Prosjektbeskrivelse

På Korpåsen i Asker skal det bygges boliger for utviklingshemmede. Prosjektet består av 12 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leilighetene er fullverdige boenheter med egen inngang, vindfang, kjøkken, stue, separat soverom, bad og bod. Boligene er delt i 3 bogrupper á 4 boliger som er plassert rundt et felles gårdstun. Bebyggelsen er prosjektert i én etasje. Til hver bogruppe er det et felles oppholdsrom med kjøkken hvor det er mulighet for felles måltider. Det er også kontorplasser, personalrom og rom for nattevakter tilknyttet boligene.

Boligene skal bygges med nær-nullenergistandard eller bedre. Det skal legges til rette for solceller på tak, og boligene skal ha forenklede og bygningsintegrerte ventilasjonsløsninger. Boligene planlegges med innovativ bruk av tre og biomassebaserte løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Det skal også vurderes nye løsninger for lavkarbon-betong i grunn og fundamenter.

Det legges en plan for grønn mobilitet som ser hele området i sammenheng. Parkeringsdekningen for bil for ansatte og besøkende blir lav, og det legges opp til sambruk av P-plasser i området.

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 1267 m²
Oppvarmet bruksareal: 933 m²

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Gullhella
Kommune: Asker
Prosjektperiode: 2017 - 2019
Status: Forprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Asker kommune
Arkitekt: Linje Arkitektur AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa