Flere søkemuligheter

Boliger på Korpåsen

  Sist oppdatert 18.03.2019

Nær-nullenergiboliger med innovativ bruk av tre og biomassebaserte løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater.

Korte fakta

  • Arkitekt: Linje Arkitektur AS
  • Prosjektperiode: 2017 - 2019

Prosjektbeskrivelse

På Korpåsen i Asker skal det bygges 12 leiligheter for unge i alderen 20 til 30 år med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet består av tre bygninger plassert rundt et felles gårdstun med fire leiligheter i hver. Bebyggelsen er prosjektert i én etasje. Boenhetene er fullverdige leiligheter med egen inngang, vindfang, kjøkken, stue, separat soverom, bad og bod. Til hver bogruppe er det et felles oppholdsrom med kjøkken hvor det er mulighet for felles måltider. Det er også kontorplasser, personalrom og rom for nattevakter tilknyttet boligene.

Boligene bygges med en kombinasjon av stenderverk og massivtre, og med trefiberisolasjon. Det blir mye eksponert tre inne i leilighetene som vil bidra til gode bokvaliteter for beboerne. Ventilasjonsvinduer skal benyttes som en del av ventilasjonsløsningen. Bygget vil få tilført lokale fornybar energi fra energibrønner og solceller.

Det legges en plan for grønn mobilitet som ser hele området i sammenheng. Parkeringsdekningen for bil for ansatte og besøkende blir lav, og det legges opp til sambruk av P-plasser i området.

Viktigste klimatiltak

- Trebaserte løsninger i konstruksjoner, inn- og utvendig materialbruk
- Forenklede ventilasjonsløsninger som reduserer materialbruk og energibehov
- Bruk av robuste og ressursbesparende materialer som gir enkelt vedlikehold
- Lav parkeringsdekning for bil for ansatte og besøkende, og sambruk av p-plasser i området
- Fossilfri byggeplass

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 1267 m²
Oppvarmet bruksareal: 933 m²

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Gullhella
Kommune: Asker
Prosjektperiode: 2017 - 2019
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Asker kommune
Arkitekt: Linje Arkitektur AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa