futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Boliger på Korpåsen

Nær-nullenergiboliger med innovativ bruk av tre og biomassebaserte løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater.
Prosjektopplysninger
Lokalisering: Gullhella
Kommune: Asker
Ferdigstilt: 2019
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Asker kommune
Arkitekt: Linje Arkitektur AS
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

På Korpåsen i Asker skal det bygges 12 leiligheter for unge i alderen 20 til 30 år med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet består av tre bygninger plassert rundt et felles gårdstun med fire leiligheter i hver. Bebyggelsen er prosjektert i én etasje. Boenhetene er fullverdige leiligheter med egen inngang, vindfang, kjøkken, stue, separat soverom, bad og bod. Til hver bogruppe er det et felles oppholdsrom med kjøkken hvor det er mulighet for felles måltider. Det er også kontorplasser, personalrom og rom for nattevakter tilknyttet boligene.

Boligene bygges med en kombinasjon av stenderverk og massivtre, og med trefiberisolasjon. Det blir mye eksponert tre inne i leilighetene som vil bidra til gode bokvaliteter for beboerne. Ventilasjonsvinduer skal benyttes som en del av ventilasjonsløsningen. Bygget vil få tilført lokale fornybar energi fra energibrønner og solceller.

Det legges en plan for grønn mobilitet som ser hele området i sammenheng. Parkeringsdekningen for bil for ansatte og besøkende blir lav, og det legges opp til sambruk av P-plasser i området.

Viktigste klimatiltak

- Trebaserte løsninger i konstruksjoner, inn- og utvendig materialbruk
- Forenklede ventilasjonsløsninger som reduserer materialbruk og energibehov
- Bruk av robuste og ressursbesparende materialer som gir enkelt vedlikehold
- Lav parkeringsdekning for bil for ansatte og besøkende, og sambruk av p-plasser i området
- Fossilfri byggeplass

Nøkkeltall

Areal BTA 1267 m2
Oppvarmet areal BRA 933 m2

ENERGI

Arkitekt: Linje Arkitektur AS
Boligene er delt i 3 bogrupper á 4 boliger som er plassert rundt et felles gårdstun.
Arkitekt: Linje Arkitektur AS
Prosjektet består av 12 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det skal legges til rette for solceller på tak, og boligene skal ha forenklede og bygningsintegrerte ventilasjonsløsninger.