Flere søkemuligheter

Lavenergiboliger som holder mål

  Sist oppdatert 03.11.2011

På Venstøp i Skien ble det i 2006 bygget to eneboliger med ambisiøse energimålsetninger. SINTEF Byggforsk har etter ferdigstillelse utført energiberegninger og målinger på de to boligene som hadde ulike energisystemer. Erfaringen etter et års bruk av boligene, viser at boligene er særdeles vellykket mht. målsetningen om et lavt energiforbruk. Resultatet står i samsvar med forventet energibruk og boligen med varmepumpe ligger relativt nær målsetningen om passivhus-nivå.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2006
  • Arealforbruk: Hustype 1 (jfr. HUS 1 i Sintef Byggforsks sluttrapport): 130m2 BRA, Hustype 2 (jfr. HUS 2 i Sintef Byggforsks rapport): 183 m2 (hvorav 50 m2 er kjeller).

De to lavenergiboligene er del av et større boligområde bestående av 7 boliger i tun. Prosjektet er en del av Husbankens satsning på lavenergiboliger der målsetningen har vært økt kompetanse hos utbyggere og entreprenører. Boligene er også planlagt ut fra Husbankens arealgrenser og krav til livsløpstandard.

Venstøp- energi

Boligene har mye vinduer mot sør, men med overdekning som beskytter mot høy sommersol. Vegger og gulv har 300 mm, tak har 450 mm isolasjon. Tak, vegg, gulv  har u-verdi  < 0,15w/m2, vinduer har u-verdi 1,1 w/m2K.

Boligene har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning med minst 80% virkningsgrad.
Målet med 80 % varmegjenvinning er oppnådd. Anlegget benytter varmtvannsoppvarming med en varmepumpe som også skal kunne varme opp badegulv og radiator i stuen.

Det benyttes energisparende utstyr som nye hvitevarer (energiklasse A) og belysning med sparepærer.

Boligene er lekkasjetestet og ut fra disse målingene konkluderes det at den håndtverksmessige kvaliteten på boligen er god. Sintef Byggforsk konkluderer videre i sin rapport at målet om betydelig reduksjon av energiforbruk er oppnådd i disse lavenergiboligene.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Hustype 1 (jfr. HUS 1 i Sintef Byggforsks sluttrapport): 130m2 BRA, Hustype 2 (jfr. HUS 2 i Sintef Byggforsks rapport): 183 m2 (hvorav 50 m2 er kjeller).

ENERGI

Energiforbruk: HUS 1: 75 kWh/m2/år
HUS 2: 110 kWh/m2/år (forutsatt at halvparten av kjellerarealet er oppvarmet). Les utdypende informasjon i Sintef Byggforsks sluttrapport).
Energikilder: HUS 1 har avtrekksventilasjon med varmepumpe og med kombinert varmtvanns- og luftproduksjon. Hus 2 har luft til vann varmepumpe og ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning.

PROSJEKTDETALJER

Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Byggmesterfirma Hansen og Lauritsen AS
Hovedentreprenør: Byggmesterfirma Hansen og Lauritsen AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Sluttrapport for to lavenergiboliger med høye ambisjoner på Venstøp i Skien (Sintef Byggforsk 2007), Tor Arild Danielsen pers.med.

VEDLEGG