Flere søkemuligheter

Boligfelt på Brådalsfjellet

  Sist oppdatert 03.11.2011

Prosjektet har økologisk tilnærming, både i planarbeidet og boligprosjekteringen. Naturen legger premissene for plassering av veier, bygninger og tekniske føringer. 23 eneboliger med naturmaterialer, pustende konstruksjoner, vannbåren varme og biobrensel.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2004
  • Arealforbruk: 55-90 m2/person

Prosjektet er påbegynt etter initiativ av arkitekten hvor ideen om en
økologisk tilnærming skulle være førende både i planarbeidet og
boligprosjekteringen. Det har vært viktig å samarbeide med
entreprenører som er interessert i denne typen prosjekter. Området på
ca. 30 da skal romme 23 eneboliger. Ideen har vært å utvikle et
enhetlig område der naturen er dirigerende for plassering av bygg,
veger og tekniske føringer. Hvert enkelt hus er planlagt på
tradisjonell måte av byggherre/arkitekt. Det er store hus på romslige
tomter som er i gjennomsnitt 1100 m2. Noen felles bestemmelser for
området&nbsp;er blitt&nbsp;satt på forhånd:&nbsp; <br/>- Bevaring av eksisterende vegetasjon i størst mulig grad.<br/>- Minst mulig inngrep ved husplassering.<br/>- Samme husbredder, takvinkel og hovedfarge.<br/>- Bare naturlige materialer og pustende vegger (ikke plast).<br/>- Vannbåren varme m

brådalsfjellet - steds

Nøye registrering av terreng og innmerking av alle trær på planen er gjennomført. Tekniske planer er finjustert i etterkant av utstikking og alle innkjøringer og tekniske føringer er bestemt før prosjektering av husene. Alle grøfter til husene har blitt sprengt inn med en gang.

brådalsfjellet - materialer

Det er benyttet bare naturmaterialer (resirkulerbare). Yttervegger er utført i tre og isolert med cellulosefiber (en pustende konstruksjon). Utvendig er bygningene behandlet med jernvitriol. Det er lagt torv på takene. Innvendig er paneler eller maling/tapet valgt fra produsenter av "økologiske produkter".

brådalsfjellet - energi

Som primærkilde er det vannbåren varme i alle gulv med grunnvanns-varmepumpe. Vedfyring skal ta topplasten. Deler av balkongen er solavskjermet med solpaneler, som gir varmtvann i solrike perioder.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 55-90 m2/person

ENERGI

Energikilder: Jordvarme, biobrensel og elektrisitet

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Brådalsfjellet, 2022 Gjerdrum
Kommune: Gjerdrum
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Prosjektledelse (PL): Sivilarkitekt Erik Ask
Hovedentreprenør: Brødrene Olstad AS | Naturbygg AS | Anders Ellefsen
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.